เรียนเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นสะพานบุญ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนพิการทางการเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ชมรมจิตอาสาทำดีเพื่อแม่ เป็นกลุ่มบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพได้รวมกลุ่มของผู้ที่มีจิตอันเป็นสาธารณะ จัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นกลุ่มบุคคลที่การให้ความสำคัญในการทำความดีในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2557 และกลุ่มได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นทุก ๆ ปี และในปี 2562 ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรม “โปรดให้โอกาสเรา”   วันที่ 12  สิงหาคม 2562

กำหนดจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่น้องๆ นักเรียนพิการทางการมองเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดโดยการบริจาค สิ่งของอุปโภค – บริโภคเช่นนมพร้อมดื่ม รสจืด/เปรี้ยว/หวาน/นมถั่วเหลืองข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสด เครื่องปรุงรสอาหาร เช่น น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาล เกลือ พริก กระเทียมสบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผ้าอนามัย กระดาษชำระ ถุงใส่ขยะสีดำ ฯลฯ ทางชมรมได้กำหนดจัดกิจกรรม “โปรดให้โอกาสเรา”  ขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ในกิจกรรมครั้งนี้ชมรมฯ ได้มีการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียน พิการทางการเห็นครั้งนี้


             

หรือบริจาคเป็นทุนทรัพย์บัญชีเพื่อการบริจาค 
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคาร กสิกรไทย 329-2-10326-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ 562-2-15333-6 
หรือ สแกน QR Code 
ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
ได้ทาง Inbox Facebook โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
Line : cfbtre
E - mail : cfbt-re@hotmail.com หรือโทรสาร 043-512-988

ค่าใช้จ่าย : 0.00