Project: Life in the Blue – อาสา-ศรัทธา-ธรรมชาติ
วันที่ 28 กันยายน 2562
สถานที่: ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กิจกรรม: ดำน้ำปลูกปะการัง – วัดช่องแสมสาร – เขาชีจรรย์ – ตลาดน้ำ 4 ภาค

(เต็มจำนวน 50 คน/ ขั้นต่ำ 30 คน)
เหตุการณ์มาเรียม ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล แต่เป็นเพียงหนึ่งในหลายปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ในมุมของผู้กระทำอาจเพียงทิ้งขยะชิ้นน้อยลงทะเล แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำลายชีวิต และแหล่งอาหารรวมทั้งระบบนิเวศทางทะล อย่างเช่น ปะการัง เลยทีเดียว

GiVE Volunteer ขอพาอาสาสมัครทุกท่านเข้าสู่พื้นที่สีฟ้า เพื่อร่วมกันปลูกปะการัง สร้างทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลทดแทนการสูญเสีย พร้อมทั้งดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ทะเลที่เราตั้งใจจะรักษา จากนั้นเดินทางขึ้นไปสักการะหลวงพ่อดำ สิ่งศักสิทธิ์อันก่อเกิดมาจากศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้านชุมชนช่องแสมสาร ที่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมทั้งชื่นชมทิวทัศน์ของเกาะแก่งและทะเลแสมสาร และเดินทางต่อไปยังเขาชีจรรย์ ชมพระพุทธรูปแกะสลักแบบลายเส้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปิดท้ายด้วยการเดินเล่นชิลๆ รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดน้ำสี่ภาค ตลาดเชิงวัฒนธรรมความเป็นไทย เป็นการสิ้นสุดโปรแกรม

***ทีมงานกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำที่ 30 คน กรณีที่จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงเป้าดังกล่าว ทีมงานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมที่สมัครมาก่อนหน้าทราบ และคืนเงินเต็มจำนวน***

กำหนดการ

6.00 – 6.30 น. ลงทะเบียน ณ ปตท. สนามเป้า
6.30 – 9.00 น. เดินทางไปยัง ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ สัตหีบ
9:00 – 9.15 น. แนะนำสถานที่ ทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์
9.15 – 9:30 น. ผู้เข้าร่วมเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมทำกิจกรรมดำน้ำ
9.30- 10:30 น. ฟังบรรยายเรื่องชีวะวิทยาแนวปะการัง ปัญหา ผลกระทบและการฟื้นฟูปะการัง สอนการใช้อุปกรณ์ดำน้ำและการดำน้ำเบื้องต้นแบบผิวน้ำ
10:30 – 11:30 น. กิจกรรมดำน้ำศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังและผลสำเร็จของการฟื้นฟู ชมการสาธิตและร่วมปลูกปะการัง ณ ชายหาดบริเวณวิหารหลวงพ่อดำ
11:30 – 12:00 น. อาบน้ำทำธุระส่วนตัว
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์
14.00 – 15.00 น. เที่ยวชมวัดช่องแสมสาร – หลวงพ่อดำเขาเจดีย์ และจุดชมวิว
15.00 – 16.00 น. เที่ยวชมพระพุทธรูปแกะสลัก ณ วัดเขาชีจรรย์
16.00 – 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค ตามอัธยาศัย.
17.30 – 19.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ระดับความเหนื่อย: 2 / 5: กิจกรรมเหมาะแก่ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ลำบากหรืออันตราย

หมายเหตุ:
1. กิจกรรมต้องมีการลงน้ำ เตรียมชุดให้พร้อม
2. มีสถานที่อาบน้ำหลังจากทำกิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำให้เรียบร้อย
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกเลิกการร่วมกิจกรรมในภายหลัง
4. หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้อง สามารถสอบถามได้ทาง FB Page

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. **กระบอกน้ำส่วนตัว (เนื่องจากทีมงานรณรงค์ลดขยะ จึงจะไม่แจกน้ำเป็นขวด)
2. อุปกรณ์อาบน้ำ และชุดสำรอง
3. ยาประจำตัว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
– 990 บาท : สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ
สถานที่นัดหมาย : ปตท. สนามเป้า (เวลา 6.00 น.)
– 750 บาท : สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถส่วนตัว
สถานที่นัดหมาย : ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ (เวลา 9.00 น.)

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
– ค่ารถโดยสารปรับอากาศเหมาคัน
– ค่าวิทยากร สถานที่และอุปกรณ์การดำน้ำ
– ค่าอาหาร 1 มื้อ
– ค่าประกันการเดินทาง

ติดต่อสอบถาม
ชื่อ : นายดนุวัศ คุณธรรมดี (ซิง)
เบอร์ติดต่อ : 0615056956
Line : zing9
ชื่อ : นางสาวดาราวดี ตุ่นหนิ้ว (แพร)
เบอร์ติดต่อ : 0980058995
Line : junydaeglot

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กด “ไลค์” Facebook Page - GiVE Volunteer เพื่อขอรับใบสมัครทาง inbox
2. ในการกรอกใบสมัคร ให้ผู้สมัครชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด และ upload หลักฐานการชำระเงินในใบสมัครตามรายละเอียดบัญชี
บัญชีชื่อ นาย ดนุวัศ คุณธรรมดี
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 054-3-97069-7
3. ส่งข้อความยืนยันการสมัครมาทาง inbox ของเพจ และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ที่ทีมงานเตรียมไว้
4. รอตรวจสอบประกาศรายชื่อทาง Facebook Page ก่อนวันจัดกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 990 บาท (สำหรับเดินทางด้วยรถบัส), 750 บาท (สำหรับเดินทางด้วยรถส่วนตัว)