บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เราช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้างครอบครัวทดแทนที่ถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเด็กได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เรามุ่งมั่นในการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุข ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งความคุ้มครองป้องกันภัยจากครอบครัวและชุมชนที่เด็กได้อาศัยอยู่และเติบโตขึ้น เด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวโสสะ

โครงการค่าย SOS Youth Camp จัดขึ้น เพื่อให้เด็กเเละเยาวชน
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น สอดเเทรกความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก (Child
safeguarding) ให้กับคนในชุมชน เเละปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะเเก่เด็กเเละเยาวชน ตามจุดมุ่งหมายสำคัญของเราที่อยากให้เด็กเเละเยาวชนทุกคนสามารถ “อาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข”

เเละเราต้องการ “จิตอาสา” ที่จะช่วยทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจริง!

จำนวนจิตอาสาที่ต้องการ: 10 ท่าน

วันที่ทำกิจกรรม: 6-7 เมษายน 2562

สถานที่: ชุมชนบ้านบางเดชะ ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

อาสาสมัครท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อกลับมาได้ที่ 

อารยา (ปอ) เเละ โสภิชา (เบียร์)

อีเมล์: araya.lkimp@gmail.com

Tel: 086-893-5904, 081-442-6351