VSA โครงการอาสาสมัครระยะยาว เปิดรับอาสาสมัครไทย อายุไม่เกิน 25 ปี  ร่วมกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้อาสาสมัครนานาชาติ Vaunieres ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ ตุลาคม 2015 – กันยายน 2016

ค่าใช้จ่าย
  1. ลงทะเบียน 10,000 บาท
  2. ค่าเดินทาง (อาสาสมัครสามารถซื้อเองได้เลย)
  3. ค่าประกันการเดินทาง 
  4. ค่าวีซ่า
  5. Pocket Money ของตนเอง 
ไม่มีค่าที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
พี่เกต 08 1959 2961, outgoing@volunteerspirit.or.th

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ ส่งไปที่ outgoing@volunteerspirit.or.th
 

ค่าใช้จ่าย : ลงทะเบียน 10,000 บาท