วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 60     อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท     ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน  อ. เมือง  จ.กาญจนบุรี   (  กิจกรรม BBL )

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL )

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : September 19, 2017 to October 13, 2017
Timing : to

Location : โรงเรียนบ้านเขาปูน

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 60   อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท   ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน Read more