รับสมัครอาสาห้องเรียนเรือนแพ รุ่น 6 จัดวันเด็ก +หน่วยแพทย์อาสา+ปรับปรุงห้องเรียน เรือนแพ อ. ลี้ จ.ลำพูน วันที่ 12 – 14 มกราคม 61

รับสมัครอาสาห้องเรียนเรือนแพ รุ่น 6 จัดวันเด็ก +หน่วยแพทย์อาสา+ปรับปรุงห้องเรียน เรือนแพ อ. ลี้ จ.ลำพูน วันที่ 12 – 14 มกราคม 61

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : January 12, 2018 to January 14, 2018
Timing : 06.00 to 22:00

Location : โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ.ลี้ จ.ลำพูน

“ วันที่ 12 – 14 มกราคม 61 ” รับสมัครRead more