ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

feature

อาสาสมัครวิชาชีพ - THAI PROFESSIONAL VOLUNTEER สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

อาสาสมัครวิชาชีพ – THAI PROFESSIONAL VOLUNTEER สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : August 12, 2019 to September 30, 2019
Timing : to

Location : อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต สำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องสำหรับการพัฒนาผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ให้เกิดคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนRead more

 
แพทย์​อาสา​เดินเท้า​เข้า​ป่า​กำ ​ซีซั่น​ 3

แพทย์​อาสา​เดินเท้า​เข้า​ป่า​กำ ​ซีซั่น​ 3

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : August 20, 2019 to December 25, 2019
Timing : to

Location : น่าน

แพทย์อาสา เดินเท้าเข้าป่ากำ ซีซั่น3 บ้านป่ากำ-น้ำจอน-ห้วยลั๊วะ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 4-7 ก.ค. 2563Read more

 

ความเห็นล่าสุด