ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org

การสอบสัมภาษณ์ (กรุงเทพมหานคร)
หลังจากประกาศผล ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อนัดสัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ส่วนสถานที่จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทางอีเมลล์และ sms