20150901-1-1

โครงการประชาสัมพันธ์และเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม
เป็น 100 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมเวทีโลก
ONE YOUNG WORLD 2015 BANGKOK

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการฯ
สงขลา วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
เวลา 11.00-13.00น.
ณ อาคารนันทนาการและกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สมัครและสอบถามได้ที่
www.OYWBangkok.com