20140908

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเผย 10 วิธีที่จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น โดยทรงประทานสัมภาษณ์แก่นิตยสาร Viva ของอาร์เจนตินาเมื่อเร็วๆ นี้ เคล็ดไม่ลับเหล่านี้นำมาจากประสบการณ์ส่วนพระองค์เองค่

พระองค์สนับสนุนให้มองโลกในแง่ดีและเอื้อเฟื้อต่อกันให้มากขึ้น แนะให้ปิดทีวีเสียบ้าง หารูปแบบกิจกรรมผ่อนคลายในเวลาว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งหยุดชักชวนให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนาด้วย ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ สำหรับแนวทางทั้งหมด 10 วิธีนั้นมีอะไรบ้าง สามารถตามอ่านได้ด้านล่างนี้นะคะ

1. ใช้ชีวิตและปล่อยวางกับชีวิต : ทุกคนควรมีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักข้อนี้ ดังเช่นสำนวนเก่าจำเจในภาษาอิตาลี ที่ว่า “เดินไปข้างหน้าและปล่อยให้คนอื่นไปตามทางชีวิตของเขา” (move forward and let others do the same) ซึ่งคล้ายกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า “live and let live” นั่นเอง

2. พยายามเป็นผู้ให้ : เราทุกคนควรเอื้อเฟื้อ และเปิดใจยอมรับผู้อื่น “การที่คุณแยกตัวออกจากผู้อื่น ย่อมทำให้เสี่ยงต่อการที่จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว น้ำขังย่อมจะกลายเป็นน้ำเน่า”

3. ดำเนินชีวิตอย่างสงบ : พระสันตะปาปา ซึ่งเคยเป็นครูสอนวรรณคดีในระดับมัธยม ทรงใช้เรื่องของ Don Segundo Sombra เป็นตัวอุปมาอุปมัยเมื่อย้อนมองเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของนายโคบาล (Don Segundo Sombra เป็นตัวเอกในบทประพันธ์ของ Ricardo Guiraldes นักประพันธ์และกวีที่มีชื่อเสียงชาวอาร์เจนตินา)

โดยเปรียบเทียบภาพเส้นทางชีวิตในวัยเยาว์เสมือนกระแสน้ำที่ไหลผ่านก้อนหินจำนวนมหาศาล เมื่อเติบโตขึ้นเปรียบเสมือนแม่น้ำที่เชี่ยวกราก และเมื่อถึงวัยชราเขาก็ยังดำเนินชีวิตต่อไป แต่ทว่าเนิบช้าและนิ่งเสมือนน้ำในบ่อ ท่านทรงกล่าวว่าน้ำนิ่ง คือความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยความอารี อ่อนน้อม และเป็นความสงบในชีวิต

4. ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ : ท่านทรงกล่าวว่า “ระบบบริโภคนิยมเพิ่มความเครียดให้กับชีวิต” ทรงแนะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูก และปิดทีวีช่วงเวลารับประทานอาหาร

5. วันอาทิตย์ควรเป็นวันหยุด : คนทำงานควรหยุดในวันอาทิตย์ เพราะวันอาทิตย์เป็นวันของครอบครัว

6. คิดสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าสำหรับเยาวชน : เราต้องสร้างสรรค์งานให้เยาวชน หากเขาไม่มีโอกาส เขาก็จะหันไปหายาเสพติด และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

7. เคารพและปกป้องธรรมชาติ : “การเสื่อมสลายของธรรมชาติ คือความท้าทายอันใหญ่หลวง ข้าพเจ้าคิดว่าคำถามที่เราไม่เคยคิดจะถามตัวเองเลย คือมนุษยชาติกำลังฆ่าตัวตายโดยการใช้ธรรมชาติอย่างโหดร้ายและปราศจากการไตร่ตรองหรือเปล่า”

8. หยุดคิดในแง่ลบ : “การที่เราพูดถึงคนอื่นในแง่ร้าย แสดงให้เห็นว่าเราขาดความภูมิใจในตนเอง มันหมายความว่า ฉันรู้สึกแย่ แต่แทนที่จะปรับตัวเองให้ดีขึ้น ฉันก็กลับเลือกที่จะโค่นคนอื่นแทน” ท่านทรงกล่าวว่า “เลิกความคิดในแง่ลบเร็วได้เท่าไหร่ สุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นเท่านั้น”

9. อย่าโน้มน้าวให้เปลี่ยนศาสนา ให้เคารพในความเชื่อของคนอื่น : ท่านทรงกล่าวว่า “เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยความศรัทธา และการสื่อสารวิธีนี้จะทำให้เราได้เติบโตด้วย แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด คือการโน้มน้าวให้เปลี่ยนศาสนา ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างชะงักงัน ไม่ใช่ว่า ‘ฉันพูดกับเธอ เพื่อโน้มน้าวใจเธอ’ การสนทนากับแต่ละคนนั้น เริ่มต้นจากเอกลักษณ์ของเขาหรือเธอคนนั้น ศาสนาเติบโตจากพลังดึงดูดทางใจ ไม่ได้มาจากการโน้มน้าวให้เปลี่ยนศาสนา”

10. ทำงานเพื่อสันติภาพ : ท่านทรงกล่าวว่า “เราอยู่ในช่วงชีวิตที่มีสงครามเกิดขึ้นหลายแห่ง เราจึงจำเป็นต้องร้องเรียกหาสันติภาพ เรามักจะมีทัศนคติว่า สันติภาพคือ ความเงียบสงบ แต่จริงๆ แล้ว สันติภาพเป็นปฏิบัติการในเชิงรุก เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์”

ขอบคุณที่มา : http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1403144.htm

ขอบคุณที่มาภาพ : http://guardianlv.com/2014/02/pope-francis-has-resurrected-latin-for-the-masses/

ขอบคุณ Yanin Wangsai นักเขียนอาสา