ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และ สันทนาการ การท่องเที่ยว, ไม่ใช่เพราะว่างงานจึงได้สมัครอาสา…แต่อยากใช้ความรู้ในเรื่องของงานบริการถ่ายทอดให้กับน้อง