อยากที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น หรือได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะ อยากทำจากใจจริงเลยค่ะ