เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้รับโอกาสที่ดีกว่า สมควรแบ่งปันโอกาสนั้นแก่ผู้อื่นซึ่งโอกาสที่ดีขึ้น บนพื้นฐานความเป็นมนุษย์เท่าเทียมเสมอภาค จากคำว่า”ให้” เพื่อโลกที่สวยงาม