“ช่วงเวลางดงามกับการแบ่งปัน ”

หน้าที่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องงาน ธุระต่างๆ

สิ่งเหล่านี้ทำให้ความเบิกบานในชีวิตหายไป

เรารู้สึก เบื่อ เหงา เศร้า เครียด  มันแห้งแล้งในจิตใจและจิตวิญญาณ

กิจกรรมในวันนี้ คือ การพาจิตอาสามาเรียนรู้โลกอีกใบของน้องๆคนตาบอด

นอกจากเป็นการทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์แล้ว

หัวใจสำคัญของกิจกรรมเลย คือ การสรุปบทเรียนเพื่อแบ่งปัน

ทุกๆครั้งก่อนจบกิจกรรมปอจะให้บรรดาจิตอาสาทำการสรุปบทเรียนด้วยตัวเอง

สิ่งที่ทุกคนถ่ายทอดออกมา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ชีวิตผ่านมิติภายในตนเอง

ได้เห็น ได้สัมผัส  ถึงชีวิตของผู้คน แล้วสะท้อนมองกลับมาที่ชีวิตของตัวเราเอง

รวมถึงรับรู้ปัญหาสังคมของกลุ่มคนตาบอด

ล้วนจุดประกายให้เหล่าจิตอาสามีแรงบันดาลใจ อยากออกไปทำงานเพื่อผู้อื่น เพื่อสังคม

ปอเรียกมันว่า “ ช่วงเวลาที่งดงามกับการแบ่งปัน ”

เป็นช่วงเวลาที่เราได้ฟังความรู้สึกต่างๆจากจิตอาสาที่มาต่างทิศต่างทาง

แต่เรามารวมตัวกันเพื่อที่จะทำวันนี้ให้มีความหมาย

สิ้นสุดกิจกรรมทุกคนต่างแยกย้ายเพื่อจะกลับไปสู่โลกใบเดิม

ด้วยหัวใจดวงเดิมแต่เพิ่มเติมคือความรู้สึกใหม่ที่มีความหมายมากขึ้น

 

ถ้าวันนี้คุณรู้สึกความหมายบางอย่างในชีวิตหายไป

ลองออกมาจากโลกใบเดิมของคุณ แล้วออกเดินทาง

ค้นหาความหมายใหม่ผ่านการทำงานเพื่อสังคมกันค่ะ