20160622-1-1
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Slideshow
หัวข้อ “เป็นสุขได้แม้ไม่เพอร์เฟค”
เนื่องในวาระ ครบรอบ 10 ปี
โรงพยาบาลมนารมย์
.
.
“ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อพิสูจน์ว่า
ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟค ก็มีความสุขได้”
.
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด บุคคลทั่วไป
ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา
.
โดยมีจำนวนไม่เกิน 30 สไลด์ และมีความยาว
ไม่เกิน 3 นาที ขนาดตั้งแต่ 1024×768 pixels
หรือ 1280×720 pixels ขึ้นไป
.
.
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งภาพและเสียง
ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ
.
.
ส่งเป็นไฟล์ MP4, AVI หรือ MOV มาที่
อีเมล pensukdai@gmail.com
หรือส่งเป็น DVD มาที่ โรงพยาบาลมนารมย์
(ฝ่ายการตลาด) เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 70/3
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
.
.
เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2559
.
.
ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ
เงินสดมูลค่า 20,000 บาท 1 รางวัล
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินสดมูลค่า 15,000 บาท 1 รางวัล
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินสดมูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
.
รางวัลชมเชย
เงินสดมูลค่า 5,000 บาท 3 รางวัล
.
รางวัล Popular Vote
เงินสดมูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
.
.
เปิดโหวต รางวัล Popular Vote จากผลงาน
ที่เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย
ในวันที่ 1-7 กันยายน 2559 ทาง www.facebook.com/ManaromHospital
และ ประกาศผลการตัดสินทุกรางวัล
วันที่ 15 กันยายน 2559
.
.
ดาวน์โหลด รายละเอียดการประกวดและใบสมัครได้ที่นี่ http://www.manarom.com/mhslideshowcontest-new/
.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลมนารมย์ (ฝ่ายการตลาด)
9 ซอยสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-725-9595 ,
02-399-2822