กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

07.30 น ขึ้นรถบัส(รถบัสแอร์)ที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต (ลง BTS สนามเป้า หรืออนุสาวรีย์ นั่งรถต่อมาอีกเล็กน้อย) อยู่ข้างๆ รพ.ทหารผ่านศึก

08.00 น ออกเดินทางไป

09.00 น เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู

– กล่าวต้อนรับ รับฟังการบรรยาย ฟังคำชี้แจง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน

– แยกย้ายเดินเยี่ยมชมและเก็บขยะตามบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสถานตากอากาศบางปู (จุดชมวิวและดูนกนางนวลและให้อาหารนกนางนวลที่สะพานสุขใจ

11.55 น กลับขึ้นรถ รับประทานอาหารบนรถ

12.30 น แวะตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแวะ ชิมช็อป เที่ยว

14.00 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ

15.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

วิธีการสมัคร: Inbox ในเพจ พบมิตร จิตอาสา Line ID : pobmitvolunteer

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 450
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ
ปิดรับสมัครวันที่: 13/02/2020
อีเมล: auttanun@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 489-7499