ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม เดินป่าแสวงบุญ ดอยจิกจ้องฆ้องคำ
โครงการ อาสาสมัคร ช่วยงานการกุศล
วันเสาร์ที่ ๒๕ – อาทิตย์ที่ ๒๖ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓
( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๔ เวลา ๒๐.๓๐ น. )

[สถานที่] จ.ลำปาง
๑.วัดทุ่งส้าน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
๒.ดอยจิกจ้องฆ้องคำ เมืองปาน จ.ลำปาง
– เดินขึ้นเขา 4.5 กิโล เส้นทางน้องๆเขาหลวงสุโขทัย ไม่มีลูกหาบ
– ทำความสะอาดบริเวณพระธาตุและเก็บขยะบนเขาลงมา
– กางเต็นท์นอนบนเขา
– ถวายไม้กวาดทางมะพร้าว
๓.อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแจ้ซ้อน ( พักผ่อนแช่น้ำพุร้อน )
…………………………………………………

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ คน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๑,๒๐๐ บาท
แบ่งจ่ายมัดจำตน ๒ งวด

………………………………………………

ชี้แจงค่าใช้จ่าย

๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ วัน
( หากไม่เต็มเปลี่ยนไปรถตู้ )
๒.ค่าเหมารถกระบะเข้าพื้นที่
๓.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
๕.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแจ้ซ้อน

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง

๑.เต็นท์นอน (ถ้าไม่มีทีมงานมีให้ยืม)
๒.เครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม
๓.อาหารและน้ำดื่มทุกมื้อ
๔.ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ตามกำลังศรัทธา

………………………………………………………….

[ ความตั้งใจ ]

๑.เก็บขยะ ทำความสะอาดรอบบริเวณพระธาตุจิกจ้องฆ้องคำ
๒.ไม้กวาดทางมะพร้าวที่ทางชมรมได้ทำไว้ จะนำมาถวายที่วัดและนำขึ้นมาไว้ใช้งานบนดอยเพื่อใช้ทำความสะอาดรอบบริเวณพระธาตุจิกจ้องฆ้องคำ
๓.ดำเนินกิจปฏิบัติในหน้าที่ชาวพุทธ เพื่อสืบทอดอายุขัยของพระพุทธศาสนา
๔.ใช้พื้นที่งานอาสาเพื่อเรียนรู้โลกกว้างและขัดเกลาพัฒนาจิตใจ
๕.ออกเดินทางสร้างสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่น

…………………………………………………………………….

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๐.๓๐ ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองปาน จ.ลำปาง
ระหว่างเดินทาง จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในการเดินขึ้นเขา นมัสการพระธาตุจิกจ้องฆ้องคำ

วันเสาร์ที่ ๒๕​ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท.ลำปาง ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้ารับผิดชอบตัวเองและเตรียมอาหารแห้ง สำเร็จรูป อีก 4 มื้อไปทานบนเขา )

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. มุ่งหน้าสู่ วัดทุ่งส้าน อ.เมืองปาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาส
ถวายไม้กวาดทางมะพร้าว และเครื่องสังฆทาน
(อาสาสมัครเตรียมมาตามความสะดวก)

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. นั่งรถกระบะ
เดินทางไปยังบริเวณทางขึ้นดอยจิกจ้องฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.เดินทางขึ้นเขาไปนมัสการ
พระธาตุจิกจ้องฆ้องคำ (ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร เส้นทางน้องๆเขาหลวงสุโขทัย เป็นเส้นทางธรรมชาติ มีถังใส่น้ำกินให้เติมระหว่างทาง ไม่มีคุ่น ไม่มีทากใช้เวลา 4-5 ชม. )

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.จัดการเรื่องที่พัก กางเต็นท์นอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น.ประชุมสรุปกิจกรรม
การเดินทางในวันนี้ และวางแผนทำภาระกิจ ทำความสะอาดพระธาตุฯ
เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นตันไป รับประทานอาหารเย็น และนอนหลับพักผ่อน (บนเขาไม่มีไฟฟ้า)

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น.ตื่นนอนแต่เช้า
ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ
ดูพระอาทิตย์ขึ้น สูดอากาศบริสุทธิ์ ยอดดอยจิกจ้อง ฆ้องคำ
รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. เก็บเต็นท์ทำความสะอาดที่พัก
และทำกิจกรรม เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณรอบพระธาตุจิกจ้องฆ้องคำ และ ขนขยะลงมาให้หมด

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เดินลงเขาและนั่งรถกลับมาที่วัด
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางไปอาบน้ำ แช่บ่อน้ำพุร้อนที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนเล่นน้ำตก อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน ตามอัธยาศัย

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๐๓.๓๐ น. เดินทางกลับ กทม. อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwJY_AGmqYFhYPKGabvH4kVIJQq_qq8Hgz91IC42eoUxdl-A/viewform?usp=sf_link { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 1200
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ลำปาง
ปิดรับสมัครวันที่: 23/01/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256