อาสาสร้างสื่อ BBL (Brain Based Learning) กระซิบรักน่าน นาน นาน

 

ตอน เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม Play + Learn = Plearn (เพลิน)

สถานที่เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม : โรงเรียนโรงเรียนบ้านสกาดใต้ อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

ช่วงเวลาไปเขียนสื่อ :
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๗ – วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(จันทร์ ๑๐ หยุดชดเชยวันมาฆบูชา)

#ทุกความสุขจะมีคุณค่าเมื่อได้แบ่งปัน

#เมื่อไหร่ที่เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ความดี

#ความสุขจะเบ่งบานกลางใจ

::: กิจกรรม :::: สร้างสื่อการเรียนรู้ให้น้องๆ
ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๐๐๐ บาท
– รถตู้ส่วนบุคคล
– น้ำมัน
– อาหารเรา
– อุปกรณ์สร้างสื่อ
– อื่นๆ
– เหลือเป็นทุนอาหารเด็กต่อไป

ไม่แวะรับรายทาง

รับจำนวนจำกัด ๑ – ๓๐ คน (ไม่จำกัดช่วงอายุ)

******************************************

เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาของผู้เข้าร่วม
* * * ทยอยจ่ายได้ แต่อย่าเท นะ * * *
วิธีที่ ๑.โอนครั้งเดียว ๒,๐๐๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
วิธีที่ ๒.โอนค่าผูกมัดตัวเอง
ครั้งแรก จำนวน ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท หลังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่สอง
๕๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ XXX บาท (ก่อนวันกิจกรรม)
*** หรือ หลังไมค์ ****
ผ่อนหนักเป็นเบาคือช่วยแบ่งเบาผู้ร่วมทางไม่ให้จ่ายในครั้งเดียวเยอะจนเกินไป มิใช่เงินมัดจำใดๆ หากมีการเท หรือไปไม่ได้อันใด ก็ต้องจ่ายเต็มหรือหาคนมาแทนได้
– ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะ แต่มันคือส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบจ้า

*******************************************
คุณสมบัติ
๑.เปิดใจเรียนรู้
๒.ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสิ่งรอบข้าง
๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้
๔.ทำอาหารพอกินได้
๕.คุณสมบัติพิเศษร่วมแบ่งปันโดยไม่มีข้อแม้

กิจกรรม
ชวนอาสา ผู้สนใจ ไปแบ่งปัน สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆถิ่นไกล ร่วมสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain Based Learning) ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินในการ เรียน รู้ ทักษะ

“อาจเป็นแค่เม็ดฝนหนึ่งหยดในมหาสมุทร แต่เม็ดฝนหลายๆหยดก่อให้เกิดมหาสมุทร เช่นเดียวกับความรู้จากทุกท่าน”

Play + Learn = Plearn (เพลิน)

ทำไมต้องไปหลายวัน
เหตุที่ไปหลายวันแต่ยังน้อยไป กะช่วงเวลาสั้นๆ เราอยากให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเท่าที่เวลาเราพึงมีและทำได้ อยากชวนมาลองลงมือดูว่าช่วงเวลาสั้นๆ กับการสละวัน-เวลานอนดูซีรีย์ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับผู้อื่นได้บ้าง
“หากแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้ แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ ทำได้แล้วจะดีต่อใจ”

รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม

กิจกรรมโดยสังเขป
อาสาสร้างสื่อ BBL (Brain Based Learning) กระซิบรักน่าน นาน นาน

ตอน เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม Play + Learn = Plearn (เพลิน)
สถานที่เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม : โรงเรียนโรงเรียนบ้านสกาดใต้ อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

***********************************************
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(ช่วงเวลาของการเดินทาง)
สถานที่นัดหมายเพื่อการเดินทาง ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีฯ ติดตึกชินวัตร 3/ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว
๑๙.๓๐ น ออกเดินทาง เหนือฝันสู่เมืองปัว (จังหวัดน่าน)
***นอนบนรถตู้ ช่วงเวลาของการเดินทาง ***

************************************************
วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓( วันแรกพบและการเรียนรู้ )
๐๗.๐๐ น. ถึง จ.น่าน ภารกิจส่วนตัว

(อาหารอาสาดูแลตัวเองไปก่อนนะ)
๐๙.๐๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางถึง โรงเรียน
๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)
๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่
๑๗.๐๐ น. พักผ่อนหย่อนคลายใจ
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว เตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้
***นอนโรงเรียนคืนแรก ***

*************************************************
วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(วันแห่งการสร้างสื่อ)
๐๕.๓๐ น. ใครตื่นไว ก็ชมธรรมชาติไว
๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)
๐๙.๐๐ น. กิจกรรม เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม ภาคเช้า
– กลุ่ม BBL จัดการสื่อการสอน ตามที่วางแผนกันมา
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)
๑๓.๓๐ น. กิจกรรม เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม ภาคบ่าย
– กลุ่ม BBL จัดการสื่อการสอน ตามที่วางแผนกันมา
๑๗.๐๐ น. กิจกรรมตามอัธยาศัย
๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)
๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา
***นอนโรงเรียนคืนที่สอง ***

**************************************
วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันแห่งการจบการศึกษา)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)
๐๘.๐๐ น. รวมกันทำพิธีการล่ำลา /เดินทางกลับ กทม.
– มื้อกลางวัน + เย็น +อาหารว่าง รับผิดชอบตัวเองกันนะจ๊ะ
๒๑.๐๐ น.(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
********************************************

+หมายเหตุ+
๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)
– รถตู้ส่วนบุคคล+น้ำมัน
– อาหาร สำหรับเราเอง ๖ มื้อ
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม+ตกแต่งห้องเรียนน้อง
– อื่นๆ
ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท

รบกวนผู้เข้าร่วม ร่วมด้วยช่วยกันขอรับบริจาค

(รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)
– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
– ขนม
– ของเล่น
– เครื่องเขียน
– อุปกรณ์กีฬา
– ทุนซื้อขนมให้น้อง
– ทุนการศึกษาเด็ก
– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำของบริจาคมาวันเดินทางได้เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวก
-ต้องขออภัยทุกท่านที่ทางโครงการไม่สะดวกในการขอรับบริจาคด้วยตนเอง

เพราะทุกคนมีค่า เราจึงชวนทุกท่านร่วมกัน จ่าย ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร
พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔
(081-515 8564)
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

วิธีการสมัคร: วิธีการร่วมเดินทาง ๑.ต้องรบกวนผู้สนใจอ่านรายละเอียดก่อน (กฎข้อแรกของการไปเป็นอาสาคือ อ่านมากกว่า ๘ บรรทัด) ๒.ส่งข้อมูลทางเมลล sunday2309@hotmail.com แจ้งว่า "จิตอาสา เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม ๒๕๖๓" - ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น - ว-ด-ป เกิด - เบอร์ติดต่อ - อีเมล์ - เฟซบุ๊ก หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้ โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี /หรือ ผ่อนหนักเป็นเบาได้ เพื่อแบ่งเบา ผู้เข้าร่วม เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 30 คน
ค่าใช้จ่าย: 2000 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: น่าน
ปิดรับสมัครวันที่: 05/02/2020
อีเมล: sunday2309@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 515-8564