ทริปอาสา ตามหาชมพูภูคา ( ปลูกต้นไม้ เข้าค่ายพักแรมแนวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ )
8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ( เดินทางคืนวันที่ 7 )
@อช.ดอยภูคา อ.ปัว – บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ – พระธาตุแช่แห้ง อ.เมือง – อช.ศรีน่าน ( ดอยเสมอดาว – ผาชู้ ) อ.นาน้อย จ.น่าน

       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปใช้ทำงานเพื่อสังคม ( สะสมงบที่เหลือจากการจัดทริป )
หมายเหตุ : Green Event กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดค่าย หรือทริปอาสา กึ่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  https://www.facebook.com/EPV.or.th  (ผู้จัดเครือเดียวกัน)

กำหนดการ
คืนวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563
21.30 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ( มีแผนที่ให้ดูในห้องกิจกรรม ) , รถออก 22.00 น

 

วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563 ( วันมาฆะบูชา )
– พักล้างหน้าแปรงฟัน หามื้อเช้ารองท้องที่ ปตท.ร้องกวาง จ.แพร่ < หาซื้อทานเองในปั้ม >
– แวะพักเที่ยงบริเวณตลาดบ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน < หาทานเองตามร้านข้าวในตลาด >
– ไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคา กางเต็นท์พักแรม ( จับคู่นอนหลังละ 2 คน )
– กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกกล้าไม้คนละต้น พรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ( เป็นการปลูกต้นไม้ในที่ที่มีคนดูแลรดน้ำ เป็นพื้นที่สวนหย่อมประดับริมทาง หรือป้ายทางเข้าอุทยาน ไม่ใช่การปลูกป่า จึงสามารถทำนอกฤดูฝนได้)
– เดินชมทิวทัศน์และพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะต้นชมพูภูคา ( ดอกสีชมพูคล้ายนางพญาเสือโคร่ง ) ซึ่งจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงสั้นๆ แต่ละปีไม่แน่นอน ( ไม่รับประกันว่าจะบานหรือไม่ หากไม่บานหรือหล่นไปแล้ว ตามข้างทางไปบ่อเกลือพอจะมีดอกนางพญาเสือโคร่งให้ชมอยู่บ้าง มีลักษณะและสีสันคล้ายกันกับชมพูภูคา)
18.00 น รับประทานอาหารเย็น < ผู้จัดเตรียมให้มื้อที่ 1 ร้านข้าวบนอุทยาน >
19.00 น กิจกรรมสานสัมพันธ์หมู่คณะประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนปล่อยตามอัธยาศัยและแยกย้ายเข้านอน

 

วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2563
07.00 น ทานข้าวเช้า เก็บสัมภาระ ลงจากดอยภูคา < ผู้จัดเตรียมให้มื้อที่ 2 ร้านข้าวบนอุทยาน >
– ไปศึกษาดูวิถีชีวิตชุมชนที่หมู่บ้าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นแหล่งบ่อเกลือสินธุ์เธาว์โบราณ ที่นำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน และเป็นบ่อเกลือบนภูเขาแห่งเดียวในโลก
– แวะพักเที่ยง < ผู้จัดเตรียมให้มื้อที่ 3 สั่งข้าวกล่องมาแจกตอนรถปิ๊คอัพพากลับลงดอยมาส่งชึ้นรถบัสหรือรถตู้ในตัวอำเภอปัว >
– ไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง อ.เมือง จ.น่าน
– ไปอุทยานแห่งชาติศรีน่าน
– ขึ้นดอยเสมอดาว (อยู่ใน อช.ศรีน่าน) กางเต็นท์พักแรม ( จับคู่นอนหลังละ 2 คน )
– ไปดูผาชู้กับผาหัวสิงห์ (ไปดูยอดดอยและถ่ายรูป แต่ไม่ต้องเดินขึ้น เพราะเวลามีน้อย)
– เก็บขยะบำเพ็ญประโยชน์
18.00 น รับประทานอาหารเย็น < ผู้จัดเตรียมให้มื้อที่ 4 สั่งข้าวกล่องขึ้นมาแจกบนลานกางเต็นท์ >
19.00 น กิจกรรมสานสัมพันธ์หมู่คณะประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนปล่อยตามอัธยาศัยและแยกย้ายเข้านอน
– ตามลานกางเต็นท์ มีบริการหมูกระทะสั่งจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ สั่งทานกันเองได้ตามอัธยาศัย

 

วันจันทร์ที่ 10 ก.พ. 2563 ( วันหยุดชดเชยวันมาฆะบูชา )
07.00 น เก็บสัมภาระ รับประทานอาหารเช้า < ผู้จัดเตรียมให้มื้อที่ 5 สั่งข้าวกล่องขึ้นมาแจกบนลานกางเต็นท์ >
08.00 น เดินทางลงจากดอยเสมอดาว
– แวะเสาดินนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
– เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณสามทุ่ม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

 

 

 

รับสมัคร 45 คนตามจำนวนที่นั่งรถ แต่ถ้ามีผู้สนใจเยอะเป็นพิเศษขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดสามารถตัดสินใจได้ว่าจะขยายจำนวนหรือไม่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นคนง่ายๆ ไม่เรื่องมาก มีความเข้าใจในลักษณะงานแบบการจัดค่ายกิจกรรม หรือการจัดทริปการกุศล (และยังราคาถูก) มีความเข้าใจในคำว่าจิตอาสา คำว่ากิจกรรมกลุ่ม มีความเป็นกันเองกับผู้อื่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 

ค่าสมัครคนละ 2,400 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ กรณียอดผู้สมัครไม่ถึง 40 คนขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นรถตู้ VIP (มีประกันคุ้มครองผู้โดยสารคนละแสนบาททั้งรถบัสรถตู้)
(2) ค่าเหมารถปิ๊คอัพท้องถิ่น อ.ปัว เพื่อขึ้น-ลงดอยภูคาและไปบ่อเกลือ (กรณีเปลี่ยนเป็นรถตู้ VIP ก็จะไม่ต้องต่อรถรับจ้างท้องถิ่น)
(3) ค่าเหมารถสองแถวท้องถิ่น อ.นาน้อย เพื่อขึ้น-ลงดอยเสมอดาว (กรณีเปลี่ยนเป็นรถตู้ VIP ก็จะไม่ต้องต่อรถรับจ้างท้องถิ่น)
(4) ค่าอาหารและน้ำดื่ม 5 มื้อ
(5) วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
(6) สตาฟและวิทยากร
(7) ค่าธรรมเนียมเข้าชม และค่าธรรมเนียมกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ทั้งสองแห่ง
(8) ค่าบำรุงอุทยาน บริจาคให้ในนามกลุ่มในฐานะที่ขอสนับสนุนกล้าไม้ปลูกเพื่อจัดกิจกรรม
(8) ค่าเช่าเต็นท์ ( ให้จับคู่นอนหลังละ 2 คน ) จำนวน 2 คืน
(9) ค่าเช่าเครื่องนอน ได้แก่ เสื่อ หมอน ( ไม่รวมถุงนอนหรือผ้าห่ม ) จำนวน 2 คืน
(10) ใบประกาศ

 

สิ่งที่สมาชิกต้องเตรียมไปด้วย ได้แก่
(1) เสื้อกันหนาว
(2) ถุงนอน หรือผ้าห่ม ( เพราะผู้จัดไม่มีให้เช่า ของอุทยานมี แต่เกรงว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะอาจจะไม่พอ จึงให้สมาชิกทุกคนนำมาเอง โดยวันเดินทางให้เอามาใส่หลังรถปิ๊คอัพผู้จัด )
(3) ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงฟัน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

 

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

 

1. สมัครโดยส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท)  m.me/GreenEvent.or.th  เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event  www.facebook.com/GreenEvent.or.th

9olg9S.png

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– ชื่อกิจกรรม ตามหาชมพูภูคา (เพราะบางทีเรามีหลายงาน)
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)
– ชื่อเล่น (เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ)
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น)

 

 

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน (ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน)

 

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  web.facebook.com/events/2648225868560000  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

Green Event กิจกรรมสีเขียว  www.facebook.com/GreenEvent.or.th
(แอดมินเพจ ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ )

 

ห้องกิจกรรม  web.facebook.com/events/2648225868560000

วิธีการสมัคร: <<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>> 1. สมัครโดยส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) m.me/GreenEvent.or.th เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event https://www.facebook.com/GreenEvent.or.th ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้ - ชื่อกิจกรรม ตามหาชมพูภูคา (เพราะบางทีเรามีหลายงาน) - คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ) - ชื่อเล่น (เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ) - เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น) 2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน (ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน) 3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม https://web.facebook.com/events/2648225868560000 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 45 คน
ค่าใช้จ่าย: 2,400 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: น่าน
ปิดรับสมัครวันที่: 05/02/2020
อีเมล: GreenEvent.or.th@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (084) 526-6834