ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ถวายไม้กวาด วัดสิงขรฯ ตะนาวศรี
มะริด วัดพม่าตอนใต้
โครงการ น้ำใจไทยในต่างแดน (จิตอาสาแบกไม้กวาดถวายวัด)

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

[สถานที่]

๑. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

๒. ด่านชายแดน บ้านสิงขรสิงขร  (ทำหนังสือผ่านแดน เปลี่ยนมาขึ้นรถตู้พม่า)

๓. หมู่บ้านมูดอง ด่านชายแดนพม่า  (ชมธรรมชาติและบ้านเรือนพม่าสองข้างทาง)

๔. วัดแม่น้ำ บ้านสะพาน 3 (ไหว้พระถวายไม้กวาดตอนเดินทางกลับ)

๕. หมู่บ้านทรายขาว  พักรับประทานอาหาร ข้าวแกงพม่า และไหว้พระวัดพม่า วัดบ้านทรายขาว

๖. หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี เมืองตะนาวศรี (พูดคุยเยี่ยมชมบ้านคนไทยพลัดถิ่นในพม่า )

๗.วัดสิงขรณ์ วราราม ต.สิงขรณ์ อ.ตะนาวศรี จ.มะริด (ไม้กวาดถวายวัดและมอบให้ชุมชน)

๘.อนุสาวรีย์นายพลอองซาน (นายพลออง ซาน บิดาแห่งเอกราชและวีรบุรุษของพม่า)

๙.ศาลหลักเมืองตะนาวศรี  (กับตำนานการสร้างเสาหลักเมืองโดย ชิ่นมะอาวตา ยอมสละชีวิตกระโดดลงไปในหลุมและเอาเสาหลักเมืองปักลงไป)

๑๐.ตลาดเมืองตะนาวศรี (ชมตลาดชมวิถีชีวิตของคนตะนาวศรีและซื้อของฝาก)

๑๑.เมืองมะริด นมัสการ เจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ชมทิวทศั น์ของเมืองมะริดไดค้ รบ 360 องศาและมี
ห้องแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย

๑๒.ถนนคนเดิน ของเมืองมะริด ริมทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนม่าร์

๑๓.นั่งเรือไปยังเกาะปาเตท (Pa Htet) ชมวัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง ถวายไม้กวาด

๑๔.เซจี (Zay Gyi) ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมะริด (มะริดได้ฉายาว่า “ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน”)

…………………………………………………………………………
[รับ] อาสาสมัคร จำนวน 30 คน

[ค่าใช้จ่าย]
สมทบทุนกิจกรรม 2,800 บาท (ไทย)
แบ่งจ่ายมัดจำตน 3 ครั้ง

เดินทางมาเองพบกันที่ด่านสิงขร
สมทบทุนกิจกรรม 1,800 บาท

………………………………………………………………………..
[ชี้แจงค่าใช้จ่าย]

๑.ค่าเหมารถตู้ (ไป-กลับรวมน้ำมัน) กทม – ด่านสิงขร
๒.ค่าเหมารถตู้บริษัททัวร์พม่า ด่านสิงขร – ตะนาวศรี มะริด
๓.ค่าทำหนังสือผ่านแดน (ใช้แค่บัตรประชาชนตัวจริง)
๔.ค่าล่ามพม่า (แปลภาษาและติดต่อทางการผ่านด่านพม่า)
๕.ค่าเรือข้ามเกาะไปไหว้พระ
๖. ค่าโรงแรมพัก มะริด ๑ คืน (พักห้องละ ๒ คน)
๗. ค่าไกค์นำเที่ยวเมืองมะริด
๘.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
(เฉพาะการเดินทางในไทย)

**ในส่วนค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัคร ต้องดูแลตัวเอง

๑.ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ
๒.ค่าน้ำค่าไฟ ถวายวัด ตามกำลังศรัทธา
๓.ยารักษาโรคนำมาถวายวัดตามกำลังศรัทธา
๔.ทริปไกค์และคนขับรถ แล้วแต่จะให้ตามความประทับใจในการให้บริการ

………………………………………………………………………

[ความตั้งใจ] 

๑. ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะตัวเอง
๒. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและแบ่งปันสิ่งดีงามในประเทศเพื่อนบ้าน
๓. ศึกษาศิลปะวัฒธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น
๔. ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศเพื่อนบ้าน
๕. ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสาสมัคร
๖. ทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดไทยในต่างแดน
๗. ถวายยารักษาโรค เช่น ยาแก้ไข้ ลดไข้ ดีคลอเจน ทิปฟี่ แก้อักเสบแก้ท้องเสีย ยาธาตุน้ำขาว ยาธาตุน้ำแดง ยาแก้ไข้มาลาเลีย เป็นต้น
๘. มอบไม้กวาดทางมะพร้าว ให้วัดและชุมชน
………………………………………………………….

[เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]

๑. ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม
๒. รักษาเวลาและเคารพกฎระเบียบค่ายอาสา
๓. ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน งดเว้นสุราและอบายมุข
๔. ไม่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
๕. ให้ความเคารพสถานที่และกฎระเบียบต่างๆในประเทศพม่า

……………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6wJldmQ8CEio7pHLcoQ4jZY57D1ecUtGDYeIlv3o7im5Dw/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
…………………………………………………………………….

[กำหนดการ]

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
จุดที่ ๑ ออกเดินทาง ๐๕.๐๐ น.

จุดที่ ๒ เวลา ๐๕.๓๐ ขึ้นรถป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ (จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม ๒)

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.ออกเดินทางไปยังด่านสิงขร
รับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. รับเอกสารผ่านแดน
และขึ้นรถตู้ของบริษัททัวร์พม่า ตามกลุ่มที่แบ่งไว้
คันละ ๑๐ คน (คนขับรถตู้สื่อสารภาษาไทยได้)

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางผ่านด่านชายแดนพม่าหมู่บ้านมูดอง ด่านชายแดนพม่า
พักเข้าห้องน้ำและแลกเงินจ๊าดพม่าไว้ซื้ออาหาร ของฝาก
แลกไว้ประมาณ 1000 บาท หรือตามต้องการ (ชมธรรมชาติและบ้านเรือนพม่าสองข้างทาง)
ถึงหมู่บ้านทรายขาว พักรับประทานอาหารกลางวัน ข้าวแกงพม่า (รับผิดชอบตัวเอง )
และไหว้พระวัดพม่าถวายไม้กวาด วัดบ้านทรายขาว

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ออกเดินทางเข้าเมืองตะนาวศรี
แวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์นายพลอองซาน (นายพลออง ซาน บิดาแห่งเอกราชและวีรบุรุษของพม่า)

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. ถึงเมืองมะริด
นมัสการ องค์พระเจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะริด เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองมะริด มีวิวทิวทัศน์สวยงามและสามารถมองเห็นแนวชายฝั่งทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจน

เดินทางต่อเพื่อชมบรรยากาศ ถนนคนเดิน ของเมืองมะริด ริมทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนม่าร์ สัมผัสวิถีชีวิตแบบใหม่ของชาวมะริดในยุคปฏิรูปประเทศสู่สังคมสมัยใหม่ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.
เข้าที่พักโรงแรมในมะริด พักห้องละ ๒ คน แจ้งกำหนดการนัดหมายในวันพรุ่งนี้และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอน ทำภาระกิจส่วนตัวเก็บสัมภาระ ขึ้นรถ
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางไป รับประทานอาหารเช้าที่ตลาด เซจี (Zay Gyi) ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. นั่งเรือไปยังเกาะปาเตท (Pa Htet) ชมวัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง ถวายไม้กวาด

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางกลับโดยจะแวะ
ศาลหลักเมืองตะนาวศรี (กับตำนานการสร้างเสาหลักเมือง
ซึ่ง ชิ่นมะอาวตา ยอมสละชีวิจกระโดดลงไปในหลุม
และเอาเสาหลักเมืองปักลงไป)ตลาดเมืองตะนาวศรี (ชมตลาดชมวิถีชีวิตของคนตะนาวศรีและซื้อของฝาก) และรับประทานมื้อกลางวัน รับผิดชอบตัวเอง

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เดินทางถึง เมืองนาว (หมู่บ้านคนไทยพลัดถิ่นบ้านสิงขร อ.ตะนาวศรี จ.มะริด)
เข้าวัดสิงขรณ์ วราราม กราบนมัสการเจ้าอาวาส
ถวายทางมะพร้าว และเครื่องสังฆทานยารักษาโรค ให้วัดและชุมชนหมู่บ้านคนไทยพลัดถิ่น

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
เดินทางกลับด่านสิงขร และทำเรื่องผ่านแดน
(ระหว่างทางแวะไหว้พระวัดพม่า วัดแม่น้ำ บ้านสะพาน 3 )

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๓.๓๐ น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

********************************************************

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: รายละเอียดอยู่ในกิจกรรม ด้านบน ^ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน หรือคัดลอกลิ้งก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6wJldmQ8CEio7pHLcoQ4jZY57D1ecUtGDYeIlv3o7im5Dw/viewform?usp=sf_link { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 30
ค่าใช้จ่าย: สมทบทุนกิจกรรม 2,800 บาท /หรือ เดินทางมาเองพบกันที่ด่านสิงขร สมทบทุนกิจกรรม 1,800 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
ปิดรับสมัครวันที่: 14/05/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256