มูลนิธิเกื้อฝันเด็กขอเชิญชวนผู้ที่มีความต้องการเป็น ‘ครูอาสาเพื่อการพัฒนา’ ผู้ที่อยากทำอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาการศึกษา อยากเรียนรู้โลกในมุมมองใหม่ มาร่วมสมัครเป็นครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 11 ไปเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาการที่สำคัญและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล เป็นเวลา 4 เดือน

——————————————
จำนวนที่รับ : 10 คน (ประจำโรงเรียนละ 2 คน)
《 ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 》 25 พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กันยายน 2563 (4 เดือน)
《 หมดเขตรับสมัคร 》15 เมษายน 2563

อ่านรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ : https://sites.google.com/view/childs-dream-volunteer/
กรอกแบบฟอร์มการสมัคร : https://qrgo.page.link/jdrtW
.
สอบถามเพิ่มเติม : จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์ : 09-8412-9275
อีเมล์ : childsdreamvolunteer@gmail.com