วิกฤติโควิด-19 …..ไม่ว่าจะเปิดเรียนเมื่อใด สิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับ เด็กๆ คือความปลอดภัยและสุขภาพ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 โรงทั่วประเทศนั้น ได้เปิดเทอมแล้วตั้งแต่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา  เพราะเด็กในโรงเรียนบางส่วนฐานะทางบ้านที่ยากจน จำเป็นต้องพึ่งพิงอาหารกลางวันในโรงเรียน และไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่บ้าน

โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสซึ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร จึงร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และเทใจจัดทำ “โครงการเทอร์โมสแกนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”  เพื่อซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนชนิดยิงหน้าผากเพื่อเป็นอุปกรณ์วัดไข้ช่วยคัดกรอง และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 220 เครื่อง สำหรับ 220 โรงเรียน ราคาเฉลี่ยเครื่องละ 1,350 บาท เป้าหมายระดมทุน 326,700 บาท

เรามาช่วยกันปกป้องเด็กๆ และเยาวชนให้ได้รับการป้องกันดูแลด้วยระบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นกับโครงการนี้ ติดตามรายละเอียดที่ https://bit.ly/3dXzjq1  หรืออินสตาแกรม https://bit.ly/2LCKBnH

#คนไทยช่วยเด็กโรงเรียนต.ช.ด.#เทใจสู้โควิด #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว