กำหนดการ

7.30 น ขึ้นรถบัส(รถบัสแอร์)ที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต (ลง BTS สนามเป้า หรืออนุสาวรีย์ นั่งรถต่อมาอีกเล็กน้อย) อยู่ข้างๆ รพ.ทหารผ่านศึก

08.00 น ออกเดินทางไป

09.00 น เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู

– กล่าวต้อนรับ รับฟังการบรรยาย ฟังคำชี้แจง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน

– แยกย้ายเดินเยี่ยมชมและเก็บขยะตามบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสถานตากอากาศบางปู (จุดชมวิวและดูนกนางนวลและให้อาหารนกนางนวลที่สะพานสุขใจ

11.55 น กลับขึ้นรถ รับประทานอาหารบนรถ

12.30 น แวะตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแวะ ชิมช็อป เที่ยว

13.00 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ

14.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

สถานที่ขึ้นรถ ปั๊มปตท.วิภาวดี ดินแดง ตรงข้ามม.หอการค้า ข้างๆเป็นรพ.ทหารผ่านศึก

วิธีการสมัคร: Inbox เพจ พบมิตร จิตอาสา Line ID : pobmitvolunteer

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 30
ค่าใช้จ่าย: 450
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ
ปิดรับสมัครวันที่: 01/08/2020
อีเมล: auttanun@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 489-7499