ค่ายอนุรักษ์ภูสอยดาว รณรงค์เก็บขยะ
คืนความงดงามให้ธรรมชาติ

สืบเนื่องโครงการ หนึ่งชั่วโมงแห่งความดี
รณรงค์เก็บขยะ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ปีที่ ๙

วันเสาร์ที่ ๒๒ – จันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๑ ส.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น. )
(วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ลาพักร้อน ๑ วัน)

[สถานที่] จ.อุตรดิตถ์
๑.อุทยานแห่งชาติภูสอยดอย
๒.น้ำตกสายทิพย์
๓.น้ำตกภูสอยดาว

…………………………………………………

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๓๐ คน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม บาท 1,350 บาท

……………………………………………….

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]

๑.ค่าเหมารถตู้ รวมค่าน้ำมัน
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
๓.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๔.ประกันการเดินทาง วงเงิน1แสนบาท
(รักษา 1 หมื่น เสียชีวิต1แสน )

…………………………………………………

[ สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง ]

๑.เต็นท์นอนเตรียมมาเอง
๑.๑ ถ้าไม่มี เช่าเต็นท์นอนอุทยานพร้อมเครื่องนอน 700 บาท นอนได้ 3 คน (หาเพื่อนช่วยหารจะตั้งไลน์กลุ่มในการพูดคุย)
๑.๒ ถ้าไม่มี ยืมเต็นท์ชมรม จะมีค่าลูกหาบขนขึ้นลง 300 และ ค่าผ้าใบคุมกันฝน 100 บาท รวม400 นอนได้2 คน
๒.ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์ 30 บาท (สำหรับคนเอาเต็นท์มาเอง)
๓.ถุงนอน ( ถ้าไม่มีเช่าอุทยานได้ )
๔.ค่าลูกหาบขึ้นลง กก.ละ ๓๐ บาท (แนะนำให้จ้างเพราะเส้นทางลำบาก )
๕.ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ (เตรียมอาหารแห้งพร้อมทาน มาม่าคัพ ขนมปัง สำหรับนำขึ้นไปกินบนเขา ๖ มื้อ มีน้ำร้อนของเจ้าหน้าที่แจกฟรี )
น้ำดื่ม มีให้เติมบนเขาและระหว่างน้ำเป็นน้ำฝน เก็บไว้ในแท็งค์ถ้าใครไม่สะดวก สามารถขนขึนไปเองได้ 1.5 ลิตร 2 ขวด น่าจะพอสำหรับ 2 คืน และ ขวดเล็ก 2 ขวดกินระหว่างทางขึ้นลง
๖. ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อรับผิดชอบตัวเอง

………………………………………………………….

[ ความตั้งใจ ]

๑.รณรงค์เก็บขยะรักษาความสะอาดกับเจ้าหน้าที่อุทยานและเครื่อข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
๒.เข้าป่าหาชีวิต เดินป่าศึกษาธรรมชาติ (พิชิตภูสอยดาว) 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-6 ชั่วโมง
๓.ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ ให้อภัย
ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง
๔.ตระหนักรู้ในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ จากการเดินทางสร้างประสบการณ์ตรงให้ตัวเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น
๔.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก
๕.งดเว้นสุรา อบายมุข การพนันทุกชนิด

……………………………………………………………

[ เงื่อนไขการสมัคร ]

๑.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หืดหอบโรคหัวใจ ลมชัก ลมบ้าหมู เพราะทางขึ้นเขาลาดชัน และไกลอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
๒.ต้องออกกำลังกายอยู่เสมอ อาทิตย์ละ 3 ครั้ง วิ่งอย่างน้อย 30 นาที ไม่เช่นนั้นอาจบาดเจ็บ กล้ามเนื้อขาอักเสธ เป็นภาระของเพื่อนร่วมทาง
๓.ขอเปิดรับอาสาที่เคย ขึ้นเขาหรือเดินป่ามาบ้างแล้ว
หากไม่เคยมีประสบการณ์หรือมาเดินป่าครั้งแรก จะไม่แนะนำที่นี่
๔.สภาพอากาศชื้น มีฝนละอองน้ำอยู่ตลอด
แม้นอนในเต็นท์ก็อาจมีน้ำซึม เข้ามา ต้องปรับตัวและอยู่ได้ในลักษณะนี้

…………………………………………………………………..

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRhX_eEf531Ay_tYIvFZcmd491gP-9ZtMNlfkjbzs1KI_Z_Q/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
…………………………………………………………………….

[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.อุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท. พิษณุโลก ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้า เตรียมเสบียงสำหรับ ๖ มื้อบนเขา )

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อช.ภูสอยดาว
เวลา ๐๘.๓๐ น – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียนขึ้นภูฯ ลงทะเบียนว่าจ้างลูกหาบ

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ (พิชิตเขาภูสอบดาว) ตลอดระยะทาง 6.5 กิโล เราจะคอยดูแลซึ่งกันและกันตลอดเส้นทาง ( มีทีมงานชุดผู้นำและกลุ่มปิดท้าย แบ่งกลุ่มแบ่งทีม จัดบัดดี้ดูแลกัน )

เวลา ๑๕.๐๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. รายงานตัวบริเวณหน้าร้านค้า เพื่อเช็คคน
ใครมาถึงก่อนสามารถจัดเตรียมที่พัก กางเต็นท์นอน รอได้

เวลา ๑๗.๐๐๐ น.- ๑๘.๓๐ น.ถ้ายังมีแรง เดินเท้าไปดูพระอาทิตย์ตก

เวลา ๑๘.๓๐ น.- ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเป็นกลุ่มร่วมกัน ให้เรียบร้อย ( เตรียมอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานมาด้วย )
เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น. สรูปกิจกรรมการเดินทางวันแรก
เวลา ๒๐.๓๐ น.เป็นต้นไป นอนพักผ่อนดูดาวตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. เช็คอินยามเช้า กิจกรรมกายบริหาร
ชมวิวยามเช้าลานสน ชมทุ่งดอกหงอนนาค

เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า ( เตรียมอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานมาด้วยร่วมกันเป็นกลุ่ม )

เวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ประชุมวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
ในภาระกิจสำรวจฝายชะลอน้ำ เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่

เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.เดินทางไปชมและเล่นน้ำตกสายทิพย์ ระยะทางเดินประมาณ 20 -30 นาที

เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๑๘.๐๐ น. กลับที่พักทำภาระกิจส่วนตัว
อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย
เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๑๙.๐๐ น. ประชุมเช็คจำนวนคน
และพูดคุยสรุปกิจกรรมร่วมกัน

เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายดาว เล่นไฟเย็น หลัง 21.00 น. งดใช้เสียงดัง

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๙.๐๐ น. เช็คอินยามเช้า เช็คจำนวนคน
เก็บเต็นท์และสัมภาระ ให้เรียบร้อย
และนำไปให้ลูกหาบ ลงทะเบียนขนลง

เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. เดินทางลงเขา ภาระกิจเก็บขยะคืนความสะอาดให้ธรรมชาติ
ระหว่างทางพักรับประทานอาหารกลางวัน เล่นน้ำตกภูสอยดาวด้านล่างอาบน้ำ
และรับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย

เวลา ๑๖.๐๐ น.- ๐๐.๓๐ น. เดินทางกลับถึง กทม.อย่างปลอดภัย

(**กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRhX_eEf531Ay_tYIvFZcmd491gP-9ZtMNlfkjbzs1KI_Z_Q/viewform?usp=sf_link { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 30
ค่าใช้จ่าย: 1350
พื้นที่ปฏิบัติงาน: อุตรดิตถ์
ปิดรับสมัครวันที่: 20/08/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256