ค่ายอาสา ปลูกป่าชุมชน ภูลังกา จ.พะเยา
โครงการ ปลูกป่าคืนชีวิตให้แผ่นดิน

วันเสาร์ที่ ๒๙ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น.)

[ สถานที่ ]

จ.แพร่
๑. ป่าชุมชน วัดทุ่งเจริญ (ปลูกป่าชุมชนในเขตวัด)
๒. วัดนาคูหา (ชมทุ่งนาสะพานไม้ไผ่ )ชุมชนท่องเที่ยว “บ้านนาคูหา” แหล่งโฮโซนใกล้เมือง กราบสักการะขอพร “พระเจ้าต๋นหลวง” ถวายลูกสมอ หนึ่งเดียวในไทย
๓. ผาสิงห์ (เดินป่าขึ้นผาสิงห์ชมวิวหมู่บ้าน – สำรวจถ้ำเขาน้อย ชมความงามหินงอก หินย้อย กราบขอพรพระพุทธชินราชจำลองบนแท่นแก้วมงคล)
๔. พิพิธภัณฑคุ้มเจ้าหลวง
(“ตำนาน..คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้าย อาถรรพ์ ความงดงาม และสิ่งลี้ลับ”)

จ.พะเยา
๑.จุดชมวิวภูลังกา (กางเต็นท์นอนบ้านทะเลหมอก )
๒.Unseen วัดติโลกอาราม (นั่งเรือแจว ไหว้พระวัดเก่าแก่กลางน้ำ กว๊านพะเยา )
๓.อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (โดดน้ำตก อาบใสไหลน้ำเย็น ชมนกยูง )

……………………………………………………………

รับอาสาสมัคร จำนวน ๒๐ คน
เดินทางโดยรถบัสตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๖๐๐ บาท
(แบ่งจ่าย ๘๐๐ บาท ๒ ครั้ง)

……………………………………………………………
[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]
๑. ค่าเหมารถตู้พร้อมค่าน้ำมัน
๒.ค่ากล้าไม้ปลูกป่า
๓.ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์
๔.ค่าอาหารเช้า ๒ มื้อ
๕.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานดอยภูนาง
๖.ค่าเรือแจวข้าวฟาก กว๊านพะเยา
๗. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

…………………………………………………………………..

ค่าใช้จ่ายที่อาสาต้องรับผิดชอบตัวเอง

๑.อาหารน้ำดื่มทุกมื้อ
๒.ค่าโฮมสเตย์,ที่พัก (กรณีไม่อยากนอนเต็นท์ ,จองล่วงหน้าเอง)

…………………………………………………………………..

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกป่าเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ต้นไม้เป็นผนัง ใบไม้ให้ร่มเงาเป็นหลังคา )
๒.ส่งเสริมกิจกรรม ชวนคนเข้าวัดทำบุญ ปลูกป่า สร้างมหากุศล
” ทำบุญปลูกป่า ปลูกโลกดีงาม ”
๓.สร้างพื้นที่จิตอาสา ให้เป็นกรณีศึกษา เรื่องสังคมในอุดมคติ
ตามความเชื่อของศาสนา กลุ่มคนที่ มาฝึกฝนขัดเกลา
เพื่อพัฒนาตนเอง
๔.ส่งเสริมการปลูกฝัง การเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

…………………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนกว่าจะเต็ม พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRNFakgdnYhv6H6gs4pmFCd3V__UcUnUvU-VupaRukV8y_5Q/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

…………………………………………………………………..

คืนวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๐๐น. – ๐๗.๐๐ น. ถึงปตท. แพร่ พักรถล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวเช้าให้เรียบร้อย
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กราบนมัสการหลวงพ่อ ถวายสังฆทาน,ชี้แจงกิจกรรมแบ่งกลุ่มทำงาน,
เมื่อพร้อมแล้ว ทำกิจกรรมปลูกป่าคืนชีวิตให้แผ่นดินร่วมกับพระและชาวบ้าน
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.วัดนาคูหา (ชมทุ่งนาสะพานไม้ไผ่ )ชุมชนท่องเที่ยว “บ้านนาคูหา” แหล่งโฮโซนใกล้เมือง กราบสักการะขอพร “พระเจ้าต๋นหลวง” ถวายลูกสมอ หนึ่งเดียวในไทย
๓. ผาสิงห์ (เดินป่าขึ้นผาสิงห์ชมวิวหมู่บ้าน – สำรวจถ้ำเขาน้อย ชมความงามหินงอก หินย้อย กราบขอพรพระพุทธชินราชจำลองบนแท่นแก้วมงคล) พักรับประทานอาหาร สวัสดิการมื้อ ๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. เดินทางไปยังที่พัก จุดชมวิวภูลังกา (กางเต็นท์นอนบ้านทะเลหมอก )
(ใครที่จองโฮมสเตย์,บ้านพักไว้ก็แยกย้ายเข้าที่พักได้รถตู้จะไปส่ง )
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ทำภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (มีร้านอาหารบริเวณที่พัก)

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. ประชุมพูดคุย วางแผนการเดินทาง
เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ตื่นนอน ชมทะเลหมอก
ทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย กินข้าวเช้า
สวัสดิการมื้อ ๒

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น.Unseen วัดติโลกอาราม (นั่งเรือแจว ไหว้พระวัดเก่าแก่กลางน้ำ กว๊านพะเยา )
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (โดดน้ำตก อาบใสไหลน้ำเย็น ชมนกยูง )

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. พิพิธภัณฑคุ้มเจ้าหลวง
(“ตำนาน..คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้าย อาถรรพ์ ความงดงาม และสิ่งลี้ลับ”) และพักรับประทานมื้อเย็นตลาดนัดเมืองแพร่
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๐๒.๐๐ น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

…………………………………………………………………….
[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.xn--42c1dhzaq5aeb.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร: เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนกว่าจะเต็ม พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRNFakgdnYhv6H6gs4pmFCd3V__UcUnUvU-VupaRukV8y_5Q/viewform?usp=sf_link { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 20
ค่าใช้จ่าย: 1600
พื้นที่ปฏิบัติงาน: พะเยา
ปิดรับสมัครวันที่: 27/08/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256