รับสมัครครูอาสาในโครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”
ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน
โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา

Summer Camp 2020 “คณิตฯ ภาษาอังกฤษ”
จำนวน 2 รุ่น
รุ่น 1 คณิตศาสตร์ ปฏิบัติงานวันที่ 14 -29 สิงหาคม 2563
รุ่น 2 ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานวันที่ 11-26 กันยายน 2563

***กรุณาอ่านรายละเอียดของโครงการก่อนการสมัคร***
http://www.buwgang.org/news/view/18

ลิงค์สมัคร
https://forms.gle/VwZckabdbWap84re8

วิธีการสมัคร: ลิงค์สมัคร https://forms.gle/VwZckabdbWap84re8

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 6
พื้นที่ปฏิบัติงาน: อุทัยธานี
ปิดรับสมัครวันที่: 10/08/2020
อีเมล: buwgang@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 950-8059