ค่ายอาสาสร้างสุข (สะเมิงวิทยา ครูอาสาวิชาชีวิต) ปี ๖๓
วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน – อาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๖ เวลา ๒๑.๐๐ น.)
[ สถานที่ ]
๑.ตลาดสะเมิง (ซื้ออาหารมื้อเย็นและมื้อเช้าวันอาทิตย์)
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมลอง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
( ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆในศูนย์และในหมู่บ้าน )
๓.บ้านอมลอง อ.สะเมิง (ชมทุ่งดอกเก็กฮวย /พาเด็กๆไปช่วยชาวบ้านเก็บดอกเก็กฮวย)
๔.อุทยานแห่งชาติขุนขาน (ที่พักกางเต็นท์นอน ใครไม่มีเต็นท์ ทีมงานมีให้ยืมฟรี )
๕.กราบพระธาตุดอยนก ชมวิวเมืองสะเมิง
๖.ถวายไม้กวาดและสังฆทาน วัดพระธาตุดอยนก
๗.ถ้ำหลวงแม่สาบ (เดินชมถ้ำชื่นชมความงดงามธรรมชาติ)
๘.น้ำพุร้อนโป่งกวาว (อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน ท่ามกลางขุนเขา)
๙.โครงการในพระราชดำริ สวนกุหลาบหลวง (ชมทุ่งกุหลาบนานาพรรณ ทานมื้อเที่ยง ชิมชากุหลาบ เค้กฟักทอง)
[ รับสมัครอาสา ]
จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
(ถ้าคนไม่ครบขอเปลี่ยนเป็นรถตู้ )
มีค่าใช้จ่าย สมทบกิจกรรมท่านละ 1,450
กำหนดแบ่งจ่ายมัดจำตน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ 725
ครั้งที่ ๒ 725
…………………………………………………………….
[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ]
๑.ค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ วัน
๒.ค่าสมทบทุนค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
๓.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1แสนบาท
๔.ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ
(ทานที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านอมลอง และเลี้ยงน้องๆด้วย )
๕.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ และค่ากางเต็นท์นอน
๖.เหมารถสองแถว ไปอ.สะเมิง
และไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นั่งคันละ 10 คน
[ ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง ]
๑.ค่าอาบน้ำ น้ำพุร้อนโป่งกวาว (อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน ท่ามกลางขุนเขา) ผู้ใหญ่ 80 เด็ก 40
๒.ค่าอาหารและน้ำดื่ม ที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
…………………………………………………………….
[ ความตั้งใจ ]
๑. ทำกิจกรรมสร้างสื่อการเรียนรู้ให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3-5 ขวบ
๒.ทำกิจกรรม สร้างความรักและผูกพันธ์ใน อาชีพกสิกรรมธรรมชาติ (การพาเด็กเก็บดอกเก็กฮวย)
๓.มอบอุปกรณ์การเรียน ของเล่นและขนมให้เด็กๆ
๔. ไปให้กำลังใจ ครูอาสาที่เสียสละตัวเองไปสอนประจำที่นั่น
๕. ไปเรียนรู้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่เรียบง่าย ณ สะเมิง
๖. สร้างพื้นที่อาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน
**** ขอความร่วมมือทุกกิจกรรม
กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ***
…………………………………………………………….
[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
…………………………………………………………….
[ กำหนดการ ]
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๒๐.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ( ท่านใดมาสายตกรถเพื่อส่วนรวม )
วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน พักรับประทานอาหาร ที่ปั๊มน้ำมัน (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ ออกเดินทางด้วยรถสองแถวไป อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
(แวะตลาดสะเมิง ซื้ออาหารสำหรับรับประทานมื้อเย็นและมื้อเช้าวันอาทิตย์)
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ พักรับประทานอาหาร พื้นบ้าน
ที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็กบ้านอมลอง อ.สะเมิง
เวลา ๑๒.๓๐ น – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ / ประชุมแบ่งงานฐานกิจกรรมกับเด็กๆ
มอบของบริจาค ขนม เงินค่าอาหารกลางวันน้องๆ
ให้แก่ครูพี่เลี้ยงที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้
กิจกรรม อาสาพาน้องเก็บดอกเก็กฮวยช่วยชาวบ้าน
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. (ชมทุ่งดอกเก็กฮวย /ช่วยชาวบ้านเก็บดอกเก็กฮวย)
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปยังที่พักแรม
อุทยานแห่งชาติขุนขาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. เตรียมที่พักกางเต็นท์
เล่นน้ำ อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ประชุมนัดหมายกำหนดการ
เวลา ๒๐.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันพักผ่อนชาวค่าย)
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจสว่นตัว
เก็บเต็นท์เก็บที่นอนสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น.ออกเดินทาง นั่งรถสองแถวขึ้นเขากราบพระธาตุดอยนก ชมวิวเมืองสะเมิง
ถวายสังฆทานร่วมกัน
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. แวะชมถ้ำหลวงแม่สาป
ดูหินงอกหินย้อยและ ความงดงามของธรรมชาติ
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๔๐ น. พักทานข้าวเช้าตลาดสะเมิง
เวลา ๐๘.๔๐ น. – ๑๒.๐๐ น.เดินทางไปน้ำพุร้อนโป่งกวาว (อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน ท่ามกลางขุนเขา) รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่
โครงการในพระราชดำริ สวนกุหลาบหลวง
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. แวะสวนกุหลาบหลวง
ชมทุ่งหลาบนานาพรรณ
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.เดินทางกลับมาขึ้นรถบัสที่ ตัวเมืองเชียงใหม่
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๐๓.๐๐ น.เดินทางกลับ กรุงเทพอย่างปลอดภัย
(แวะรับประทานอาหารเย็นตามเวลาเหมาะสม)
เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย
(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
……………………………………………………………………
[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]
เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.xn--42c1dhzaq5aeb.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl
กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/
ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม
…………………………………………………………….
[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ไอดีไลน์/โทร 082 779 2256

วิธีการสมัคร: รายละเอียด ใบสมัครตามลิ้งด้านในได้เลยครับ ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 1450
พื้นที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่
ปิดรับสมัครวันที่: 05/11/2020
อีเมล: arsa.aree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (082) 779-2256