รับบริจาคสมุด และอุปกรณ์การเรียน เพื่อนักเรียนโรงเรียนขาดแคลน

ที่อยู่ สภาเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม

เลขที่ 10 หมู่ 6 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้

จังหวัดสระบุรี 18160

 

วิธีการสมัคร: บริจาคสมุด และอุปกรณ์การเรียน เพื่อนักเรียนโรงเรียนขาดแคลน หรือร่วมสบทบทุนเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย 673 7 64828 2 นายณัฐพล จันทร์แจ่มฟ้า (บัญชีสำหรับกองทุนช่วยเหลือพัฒนาการศึกษา) (มีคณะกรรมการกำกับดูแล) สบทบทุนสามารถลงทะเบียนขอรับเกียรติบัตรได้

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 31/12/2020
อีเมล: vnfsdc@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (090) 428-8753