💥รับสมัครเยาวชนไทยจำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ OCEP
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับเยาวชนจาก
เกาหลีใต้ 🇰🇷 ญี่ปุ่น 🇯🇵 ฮ่องกง 🇭🇰 เวียดนาม 🇻🇳 และอินโดนีเซีย 🇮🇩
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2563
https://www.volunteerspirit.or.th/what-we-do/asia-online-live-cultural-exchange-program

วิธีการสมัคร: https://www.volunteerspirit.or.th/what-we-do/asia-online-live-cultural-exchange-program

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 3
ค่าใช้จ่าย: 1500
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 30/10/2020
อีเมล: outgoing@volunteerspirit.or.th
เบอร์ติดต่อ: (081) 959-2961