มาร่วมกันสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนบนดอยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและมองโลกได้กว้างมากขึ้น
.
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ขอเชิญชวนผู้ที่มีความต้องการเป็น “ครูอาสาเพื่อการพัฒนา” มาร่วมจัดการศึกษากับคุณครูในสถานศึกษาสำหรับกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์ ด้วยการเปิดมุมใหม่ในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ค้นพบศักยภาพและเห็นคุณค่าบนความแตกต่างหลากหลายของตนเอง เพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตอย่างมั่นใจที่จะออกไปสู่โลกกว้างอย่างเป็นตัวเองและภาคภูมิ
.
จำนวนรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ รวม 8 คน (โรงเรียนละ 2 คน) สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เป็นเวลา 4 เดือน (8 ธ.ค. 63 ถึง 5 เม.ย. 64)
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ต.ค. 63
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://sites.google.com/view/childsdream-vt11
หรือแสกน QR Code บนรูปภาพ
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 26 ต.ค. 63
ทาง facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

www.facebook.com/childsdreamvolunteer


——————————————
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ภายในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
.
088-197-5656 (คุณสลักจิต) อีเมล์ : land@childsdream.org
097-920-8897 (คุณดวงหทัย) อีเมล์ : manopan.d@gmail.com