อาสาปลูกป่าชายเลน บางปู สมุทรปราการ เสาร์  19 ธค 63

กำหนดการ

7.30 น ขึ้นรถที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต (ลง BTS สนามเป้า หรืออนุสาวรีย์ นั่งรถต่อมาอีกเล็กน้อย) อยู่ข้างๆ รพ.ทหารผ่านศึก
08.00 น ออกเดินทางไป
09.00 น เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
– กล่าวต้อนรับ รับฟังการบรรยาย ฟังคำชี้แจง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
– แยกย้ายเดินเยี่ยมชมและเก็บขยะตามบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสถานตากอากาศบางปู (จุดชมวิวและดูนกนางนวลและให้อาหารนกนางนวลที่สะพานสุขใจ
11.55 น กลับขึ้นรถ รับประทานอาหารบนรถ
13.30 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Line ID : pobmitvolunteer

กรณีที่เดินทางไปกับรถทีมงาน 450 บาท

กรณีเดินทางเอง 320 บาท

## มีเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้อาสา 

วิธีการสมัคร: Inbox facebook.com/pobmitvolunteer Line ID : pobmitvolunteer

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 450
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 18/12/2020
อีเมล: pobmitvolunteer@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 489-7499