กำหนดการ
7.30 น ขึ้นรถสองแถว เหมา ที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต (ลง BTS สนามเป้า หรืออนุสาวรีย์ นั่งรถต่อมาอีกเล็กน้อย) อยู่ข้างๆ รพ.ทหารผ่านศึก

08.00 น ออกเดินทางไป

09.00 น เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู

– กล่าวต้อนรับ รับฟังการบรรยาย ฟังคำชี้แจง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน

– แยกย้ายเดินเยี่ยมชมและเก็บขยะตามบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสถานตากอากาศบางปู (จุดชมวิวและดูนกนางนวลและให้อาหารนกนางนวลที่สะพานสุขใจ

11.55 น กลับขึ้นรถ รับประทานอาหารบนรถ

13.30 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

 

ขึ้นรถที่ ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ฝั่งตรงข้ามเป็น ม.หอการค้า ข้างๆ รพ.ทหารผ่านศึก

 

วิธีการสมัคร: Line ID : pobmitvolunteer

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 450
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ
ปิดรับสมัครวันที่: 13/02/2020
อีเมล: pobmitvolunteer@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 489-7499