รุ่น 1 ปี64

25  เมษายน 64 

 อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล  ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด )

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                              หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา  เช่น  โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี   โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์   โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง  ฯลฯ  ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ดินและปลูกปะการัง      ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป  มีอาสาสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ  ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในเรื่องงานอาสาสมัคร

                             ดังนั้นทางกลุ่มบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา จึงมีความตั้งใจจะหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นกิจกรรมที่อาสา สมัครได้สัมผัส กับแนวคิดช่วยเหลือสังคม   ในปีนี้จึงชวนอาสามาร่วมกันทำกิจกรรม    อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล ทำความสะอาดชายหาด )”   เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้เวลา 1 วันให้เป็นประโยชน์สูงสุด กับกิจกรรม  2 อย่าง นั่นคือ

 •        กิจกรรมที่  1  อาสาทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล   โดยกิจกรรมนี้จะชวนอาสา ไปช่วยกันไปเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล เรียนรู้ระบบ นิเวศชายฝั่งที่เต่าอาศัยอยู่และช่วยกันทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล  แล
 •        กิจกรรมที่  2  อาสาทำความสะอาดชายหาด ให้กลับคืนสภาพดังเดิม

และทางทีมงานบ้านดินไทยหวังว่า กิจกรรมทั้งสองจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนๆเกิดความรักและหันมาทำงานอาสาสมัครกันมากขึ้น

    

ตารางกิจกรรม

 • 07.30 น.- 10.30 น.                      ออกเดินทางสู่ จุดรวมกิจกรรม
 • 10.30 น.- 11.00 น.                      ฟังบรรยายเรื่อง การพิทักษ์ชายฝั่งทะเล
 • 11.00 น.– 12.00 น.                     กิจกรรม อาสาดูแลชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดชายหาด)
 • 12.00 น.- 13.00น.                       รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น.-14.00 น.                       รับฟังการบรรยาย การดูแลทรัพยากรทางทะเล(เต่าทะเล)
 • 14.00 น. –16.00 น.                        กิจกรรมทำความสะอาบบ้านเต่าทะเล
 • 16.30 น.- 19.30 น.                      เดินทางกลับ กทมโดยปลอดภัย

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

สวัสดิการ

 1. มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – สัตหีบ(รถแอร์)
 3. วิทยากรในการสอนการดูแลเต่าทะเล
 1. วิทยากร ในการ พิทักษ์ชายฝั่งทะเล

     

การขึ้นรถ    วันอาทิตย์ที่  25  เมษายน  64  เวลา 06.30 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ ล้อหมุน  07.00 น.

หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

 ใบสมัครกิจกรรม

 

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 710 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 395 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้ว    ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ

การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง  )

  

  

  

  

  

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ โดยแสกน ID Line ด้านล่าง

วิธีการสมัคร: (สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 710 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน ) (เดินทางเองสมทบ ท่านละ 395 บาท ) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้ว    ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50 ท่าน
ค่าใช้จ่าย: สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 710 บาท เดินทางเอง 390 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 24/04/2021
อีเมล: yobaandin@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (086) 770-2233