กรีนพีซ ประเทศไทย จัดโครงการ Plastic Audit Volunteer Leader เพื่อส่งเสริมทักษะทักษะการสื่อสารสู่สาธารณะ การจัดกิจกรรมตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดพลาสติกในพื้นที่ของตนเอง โดยเปิดรับสมัครอาสาสมัครอายุระหว่าง 18-35 ปี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง ZOOM ทุกวันเสาร์ในเดือนตุลาคม เวลา 14.00-17.00 น. เริ่มเสาร์แรก วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เปิดรับสมัครแล้วทางเว็บไซต์ www.greenpeace.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ดูรายละเอียดกิจกรรมและสมัครได้ที่ https://act.gp/GPTH-Plastic-Leader

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร