💓รับอาสาสมัคร💓 จัดแยกของช่วยน้ำท่วม
อาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64 เวลา 10:00-15:00 น.
📌ณ จุดเก็บของ ถ.พระราม 3 ซ.61

จากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ สร้างความลำบากให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดรอบนอก กทม.และต่างจังหวัด บางพื้นที่น้ำท่วมขังนาน ไม่สามารถสัญจรไปไหนได้

เราจึงขอเป็นพลังส่วนหนึ่งในการจัดหาและส่งมอบของบรรเทาทุกข์ให้ผู้ได้รับผลกระทบ จึงรับอาสาช่วยจัดแยกประเภทและจัดส่งต่อไป

สมัครผ่านQRไลน์
หรือ อีเมล์ volunteerservice@gmail.com
แจ้ง ชื่อ สกุล เบอร์โทร. และให้ระบุกิจแยกของช่วยน้ำท่วม
โทร. 0959977724
#พลเมืองอาสา พลังพลเมืองร่วมสร้างสังคม 💕

วิธีการสมัคร: สแกนสมัครทาง QR line หรือ ที่ volunteerservice@gmail.com โดยแจ้งชื่อ /สกุล เบอร์โทร. และระบุกิจกรรม อาสาแยกของช่วยน้ำท่วม

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 15
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 07/11/2021
อีเมล: volunteerservice@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (095) 997-7724