ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วงอายุ 25-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellow Program เพื่อรับโอกาสเดินทางไปเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานระยะสั้น ประมาณ 1 เดือน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์จริงกับหน่วยงานต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ YSEALI PFP เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมีโปรแกรมให้เลือกสมัคร ทั้งหมด 4 สาขาคือ Civic Engagement, Economic Empowerment, Governance and Society และ Sustainable Development and the Environment

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.ysealipfp.org/
(ผู้สมัครศึกษาข้อมูลและสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น)
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 5 สิงหาคม 2565

Download Attachments