กำหนดการจิตอาสา ชวนกันมาทำความดี

วันที่ 22- 24 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ฯ

ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

*****************

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

07.00 น.        ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท. สนามเป้า

08.10 น.         ทานอาหารเช้าองค์พระปฐมเจดีย์

12.00 น.         ทานอาหารกลางวัน ใกล้น้ำตกไทรโยคน้อย

14.30 น.         ถ่ายรูปรวมจุดชมวิวทางขึ้นเหมืองปิล็อค

15.00 น.         ถึงโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ฯ

– เก็บของเข้าที่พัก                    – พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.         นัดประชุม แบ่งหน้าที่งานจิตอาสา

18.00 น.         ทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น.        กิจกรรมล้อมวงส่องดาวแบ่งปันความรัก (ลาน ฮ.)

21.00 น.         นอนหลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

************************

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

ช่วงเช้าเดินเที่ยวเล่น (เหมืองเก่าปิล็อค เดินขึ้นเขาไหว้พระ) ทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

08.00 น.        นักเรียน+จิตอาสา พร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง

– กิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ บริหารจิต (ดั่งดอกไม้บาน) แผ่เมตตา

– ชี้แจงกิจกรรมจิตอาสา แบ่งกลุ่ม (พี่เลี้ยง+นักเรียน)

08.30 น.        กิจกรรมจิตอาสา (ฐานละ 30 นาที)

10.50 น.         รวมตัวกันสรุปกิจกรรม (ช่วงเช้า)

– แต่ละฐานสรุปกิจกรรม

– มอบของรางวัล ของที่ระลึก

– ถ่ายรูปรวม

11.30 น.         เลี้ยงอาหารนักเรียน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับนักเรียน

12.30 น.         ออกเดินทางนั่งเรือไปทำกิจกรรม ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบ

13.00 น.         ถึงโรงเรียน

13.30 น.         เริ่มกิจกรรมแต่ละฐานชวนนักเรียนทำกิจกรรม

15.20   รวมตัวกันสรุปกิจกรรม (ช่วงบ่าย)

15.30 น.         เดินทางกลับ (นั่งเรือ)

16.00 น.         ถึงโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ฯ

– เก็บอุปกรณ์กิจกรรม                    – พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น.        กิจกรรมล้อมวงสะท้อนรักสะเทือนถึงดวงดาว

21.00 น.         นอนหลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

************************

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

ช่วงเช้าเดินเที่ยวเล่น ทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

08.00 น.        เดินทางออกจากโรงเรียน

08.30 น.        แวะน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

09.00 น.        ออกเดินทางกลับ

11.00 น.         แวะ เขาแหลมสกายวอล์ค เขื่อนวชิราลงกรณ์

11.30 น.         ทานอาหารกลางวันใกล้น้ำตกไทรโยคน้อย

13.00 น.         เดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ปั๊มปตท. สนามเป้า) โดยสวัสดิภาพ

***********************

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร: ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่ Add ID Line : pongneng89 ค่าใช้จ่าย (คนทำงาน คนละ 1500 บาท, นักเรียน-นักศึกษาป.ตรี คนละ 1000 บาท) 1.ค่าเช่ารถตู้ 3 วัน (คนขับ+น้ำมัน) 2.ค่าเรือเดินทางไปโรงเรียนบนเกาะ 3.ค่าที่พัก 2 คืน 4.ค่าอุปกรณ์กิจกรรม (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน)

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 20
ค่าใช้จ่าย: 1000-1500
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กาญจนบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 16/10/2022
อีเมล: nengtu@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (086) 010-9115