กิจกรรมเก็บขยะชายหาด คืนบ้านให้ปูเสฉวน
23 เม.ย. 2566
@เขาย้อย-หาดชะอำ-เขาวัง จ.เพชรบุรี

       กรีน อีเว้นท์ Green Event ( กิจกรรมสีเขียว ) เป็นกิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิหรือ NGO ( ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากเงินบริจาค ) แต่เป็นกลุ่มจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นสนับสนุนชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้ หากคนพื้นที่อยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรม แบ่งไปสนับสนุนชมรมจิตอาสาไม่แสวงผลกำไร ในนามเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th ( ผู้จัดเครือเดียวกัน ) และสะสมเป็นทุนทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินบริจาค

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566
06.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ( อยู่ใกล้ ททบ.5 หรือ BTS สนามเป้า ริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในห้องกิจกรรม ) , รถออก 07.00 น
– เดินทางโดยรถบัสแอร์ , กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้
– ออกจาก ปตท.สนามเป้าแล้วขึ้นทางด่วนวิ่งเส้นพระราม 2 ท่านที่จะขอขึ้นระหว่างทาง รอขึ้นได้ที่บิ๊กซีพระราม 2 กับโลตัสพระราม 2

09.00 น ( โดยประมาณ ) เดินทางถึงวัดถ้ำเขาย้อย เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิง สมาชิกสามารถบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะตามเส้นทางเดินได้ มีถ้ำอยู่ในภูเขานี้ 4 ถ้ำ เราจะไป 3 ถ้ำ ได้แก่
(1) ถ้ำเขาย้อย เป็นวัดถ้ำอยู่ตีนเขา มีรอยพระพุทธบาทและพระนอน เป็นที่ที่พระเจ้าอู่ทองเคยมาตั้งทัพ และ ร.4 เคยผนวชจำพรรษาอยู่ สามารถทำบุญ ปิดทอง ไหว้พระได้
(2) ถ้ำสวรรค์ อยู่บนเขา ต้องเดินขึ้น เป็นถ้ำมืดลึกลงไปในภูเขา จุดนี้สตาฟ จะเอาไฟฉายนำเข้าไป
(3) ถ้ำพระศรีอารย์ อยู่บนสุด เป็นถ้ำสว่าง มีแสงลอดผ่านเพดานถ้ำ มีพระศรีอารย์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
( ส่วนถ้ำพระโคตะโมจะไม่ไป เนื่องจากต้องเดินต่อไปอีกไกล จะทำเวลาไม่ทัน )
11.30 น ขึ้นรถ เดินทางไปหาดชะอำเหนือ

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด คืนบ้านให้ปูเสฉวน
– ฟังบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล
(2) เกล็ดความรู้เรื่องปูเสฉวน วงจรชีวิต ประโยชน์และความสำคัญ ความพยายามในการเพาะขยายพันธุ์ และการอนุรักษ์ ( มีปูเสฉวนตัวเป็นๆ จากโครงการศึกษา-ทดลองเพาะพันธุ์ มาให้ดูและถ่ายรูป เป็นกรณีศึกษา )
– บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะชายหาด และคืนเปลือกหอยสู่ทะเล ( เปลือกหอยจากโครงการรณรงค์ผ่านเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี 2014 โดยเปิดรับบริจาคเปลือกหอยที่ส่งพัสดุจากผู้ที่เคยเก็บ หรือซื้อมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ )
– รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น ขึ้นรถ เดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ( เขาวัง ) เป็นพระราชวังสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ร.4 )
– ท่านที่จะขึ้นเขาวังต้องนั่งรถรางไฟฟ้า บัตรค่ารถรางขึ้น-ลงเขาวังคนละ 60 บาท + ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์คนละ 20 บาท ( เด็กเข้าฟรี ) ไม่รวมในค่าสมัคร แล้วแต่ท่านใดอยากขึ้นไปชม ท่านใดไม่ขึ้นสามารถอยู่รอบริเวณร้านค้าหรือบนรถ
– นัดเวลาขึ้นรถกลับ แวะซื้อของฝาก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ คาดว่าถึงกรุงเทพฯ ประมาณทุ่มครึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน

รับสมัคร 40 คน ( กรณีมีผู้สนใจเยอะขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดพิจารณาได้ว่าจะปรับเพิ่มจำนวนหรือไม่ )

ค่าสมัครคนละ 650 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสแอร์ไป-กลับ กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้ ( รวมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสารทั้งรถตู้รถบัส )
(2) อาหารและน้ำดื่ม
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
(4) สตาฟและวิทยากร
(5) ค่าเช่าเปล หาดชะอำ ( ทางคณะจ่ายรวมให้เพราะต้องมีที่นั่งทานข้าว )
(6) สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศเพื่อนำไปใช้สามารถขอรับได้ ( จะได้รับเป็นไฟล์รูปภาพหลังจบงาน สามารถนำไปประกอบพล็อต-รายงานของ นร. นศ. หรือเก็บไว้เป็นเรซูเม่ หรือเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกได้ )

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***
1. ไม่จำกัดอายุ ( เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ) โดยท่านต้องพิจารณาเอาเองจากโปรแกรมว่าสุขภาพของท่านเหมาะสมกับโปรแกรมนี้หรือไม่
2. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจในคำว่าค่ายกิจกรรม หรือกิจกรรมเพื่อสังคม งานของเราเป็นแนวเข้าค่าย ไม่ใช่ลักษณะของบริษัททัวร์ท่องเที่ยว ( ไม่มีไกด์ทัวร์ มีแค่สตาฟคอยดูว่าคนขึ้นรถครบไม่ครบ )

*** ข้อตกลง ***
1. การโอนค่าสมัครเป็นการผูกมัดกันตามธรรมเนียมสากล เมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปด้วยเหตุใดก็ตาม ( ยกเว้นข้อ 2 ) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถเก็บยอดไว้สมัครครั้งอื่นได้ ( แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมได้ )
2. กรณีพิเศษ เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนถึงวันเดินทาง สามารถเก็บยอดค่าสมัครไว้ใช้รอบอื่นหรือกิจกรรมอื่นของเราได้ แต่ต้องมีเอกสารการแพทย์ยืนยัน ( ไม่รับรูปถ่าย ATK ) ผลล่วงหน้าไม่เกิน 10 วันก่อนวันเดินทาง
3. เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมที่จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม เช่น ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติรัฐประหาร จลาจล ก่อการร้าย ส่วนโรคระบาดเฉพาะมีประกาศข้อบังคับจากภาครัฐ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทาง หรือมีการปิดสถานที่เท่านั้น หากผู้จัดยกเลิกงาน สามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
4. ผู้สมัครเข้าร่วมถือว่ายินยอมให้ถ่ายทำและอนุญาตให้นำภาพหรือคลิปที่มีตนเองปรากฎอยู่เผยแพร่ออกสื่อได้ทุกช่องทาง

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event www.facebook.com/GreenEvent.or.th
ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– ระบุชื่อกิจกรรม ( เก็บขยะชายหาด คืนบ้านให้ปูเสฉวน ) เพราะบางทีเรามีหลายงาน
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( หากไม่ประสงค์ให้โพสประกาศชื่อจริง-นามสกุล สามารถบอกได้ )
– ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น )

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/136224276039756 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม ว่าที่ร้อยเอก สราวุฒิ สารคำ 084-526-6834 ( มีไลน์ )

วิธีการสมัคร: <<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>> 1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event https://www.facebook.com/GreenEvent.or.th ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834 ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้ - ระบุชื่อกิจกรรม ( เก็บขยะชายหาด คืนบ้านให้ปูเสฉวน ) เพราะบางทีเรามีหลายงาน - คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( หากไม่ประสงค์ให้โพสประกาศชื่อจริง-นามสกุล สามารถบอกได้ ) - ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ ) - เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น ) 2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน ) 3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม https://web.facebook.com/events/136224276039756 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อสอบถาม ว่าที่ร้อยเอก สราวุฒิ สารคำ 084-526-6834 ( มีไลน์ )

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 40 คน
ค่าใช้จ่าย: 650 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: เพชรบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 21/04/2023
อีเมล: GreenEvent.or.th@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (084) 526-6834