อาสาน้ำใจ

“ช่วยเหลืองานในวันผู้สูงอายุสากล”

วันที่ 01/10/66  เวลา 7:30 น. -15:30 น.

ณ ลานกีฬาเวสน์ 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น)

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons) ถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้คนทั่วไปได้ตระหนักว่าชีวิตที่ผ่านมาของผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดี รวมทั้งสรรค์สร้างสิ่งต่างๆให้กับสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดงานวันผู้สูงอายุสากล ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุและครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร ออกมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพลัง เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของคนต่างวัย และสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับสังคม ภายใต้แนวคิด “Resilience of Older Persons in a Changing World” “พลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง”

ดังนั้นจึงได้รีบสมัครอาสาเพื่อช่วยงาน อำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้ปู่ ย่า ตา ยาย ได้แสดงพลังในวันผู้สูงอายุสากล อาสาอำนวยตามจุดบริการต่างๆภายในงาน

 

กำหนดการ

7.30 น. – 8.00 น.   พบกันหน้าลานกีฬาเวสน์ 2 เพื่อชี้แจงและแบ่งพื้นที่งานของอาสา

8.00 น. – 12.00 น. แยกย้ายไปตามพื้นที่งานของอาสาที่รับผิดชอบเพื่อคอยช่วยเหลือ

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร (สลับกันพักในคนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเดียวกัน)

13.00 น. – 14.30 น. ประจำตามพื้นที่งานของอาสาที่รับผิดชอบเพื่อคอยช่วยเหลือ

14.30 น. – 15.00 น. ช่วยกันดำเนินการจัดเก็บสถานที่

 

การสมัคร     สมัครทาง e-maill volunteerservice@gmail.com  โดยระบุ ชื่อ…. โทร…. อาชีพ….. กิจกรรม….   (งดรับสมัครทางโทร)

เนื่องจากเป็นอาสาน้ำใจ ฉะนั้นจึงไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

***หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการตอบรับกิจกรรมแล้วจะมีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อม ในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. – 18.00 น.***   

ประสานกิจกรรม โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร./ Phone 095-9977724 (9:00 – 17:30)

Page : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620

E-mail : volunteerservice@gmail.com   Website : www.thaivolunteer.org

 

การเดินทางไปอาสาน้ำใจ ณ ลานกีฬาเวสน์ 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น)

-เดินทางโดย BTS

จากสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้น ต่อรถเมล์สาย 12 24 36 36ก 69

-เดินทางโดย MRT

นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ออกประตู 1 หรือ 2 แล้วต่อรถเมล์สาย 73 73ก 514 529

-เดินทางโดย รถเมล์ ถนนดินแดง

นั่งรถเมล์ สาย 12 13 36 36ก 54 73 73ก 168 171 204 514 และ 529  จากนั้นลงป้ายพิบูลประชาสรรค์ แล้วเดินย้อนกลับมาที่ ถ.มิตรไมตรี เพื่อต่อวินมอเตอร์ไซค์ หรือเดินเข้าไปอีก 5 นาที (400 เมตร)

-เดินทางโดย รถเมล์ ถนนประชาสงเคราะห์

นั่งรถเมล์ สาย สาย 12 13 36 36ก 54 204  ลงป้ายศูนย์สาธารณสุข 4 ดินแดง หรือ พร้อมพรรณ ต่อวินมอเตอร์ไซค์

วิธีการสมัคร: การสมัคร     สมัครทาง e-maill volunteerservice@gmail.com  โดยระบุ ชื่อ.... โทร.... อาชีพ..... กิจกรรม....   (งดรับสมัครทางโทร)

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 20
ค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าใช้จ่าย
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 30/09/2023
อีเมล: volunteerservice@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (095) 997-7724