Date

ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น26 (28มีนาคม)

กิจกรรม : "ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น26"  จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล ป้องกันภัยธรรมชาติทั้งกระแสน้ำที่รุนแรงรวมถึงกระแสลม ช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ผ่านกิจกรรมการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงเวลาทำกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 – 17.30 น. (เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง) ค่าใช้จ่ายคนละ 390 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง) * สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 8.30-9.00 น. สิ่งที่รวมอยู่ใน 590 บาท 1. รถตู้ปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรปราการ 2. ประกันการเดินทาง 3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม 1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข 🙂 2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ 4. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ 5. ยารักษาโรคประจำตัว กำหนดการ "ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น26" 07:00 - 07:30 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า) 07.30 - 09.00 เดินทางสู่จังหวัดสมุทรปราการ 09.00...

อ่านรายละเอียด 

อาสากลางกรุง ทำสื่อการเรียนรู้เพื่อน้องที่ห่างไกล รุ่น7 (21มีนาคม)

กิจกรรม : อาสากลางกรุง ทำสื่อการเรียนรู้เพื่อน้องที่ห่างไกล รุ่น7 จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้สึกถึงความอิ่มเอมใจ ความสุขและการเสียสละจากการแบ่งปัน...

อ่านรายละเอียด 

ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น25 (14มีนาคม)

กิจกรรม : "ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น25" จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล...

อ่านรายละเอียด 

อาสากลางกรุง เพ้นท์ถุงยา รักษาใจ รุ่น9 (13มีนาคม)

กิจกรรม : อาสากลางกรุง เพ้นท์ถุงยา รักษาใจ รุ่น9 จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้สึกถึงความอิ่มเอมใจ...

อ่านรายละเอียด 

วันที่ 27 มีนาคม 64 อาสาสร้างฝาย (check dam) รุ่น1 ปี64 ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี

วันที่ 27 มีนาคม  64 อาสาสร้างฝาย    (check dam)     รุ่น 1 ปี 64 ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ   ลดการสูญเสียสัตว์ป่า  ภายใน 1 วัน   จ.เพชรบุรี    แนวคิดในการทำฝาย        “โครงการ อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ”  เกิดจากแนวคิดที่ว่า  “ฝายชะลอน้ำ”    เป็นเครื่องมือที่ช่วย ลดความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วม...

อ่านรายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 64 รับสมัครอาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น1 ปี64 )

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 64 รับสมัคร    อาสาทำโป่ง +  ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี   ( รุ่น 1  ปี 64 ) แนวคิดในการจัด                          ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้จัดนำอาสาสมัครไปช่วยกันทำโป่งเทียมที่ เขาใหญ่ งานนี้ได้เรียนรู้การทำโป่งที่ถูกวิธี           หลังจากกลับจากเขาใหญ่ ทางทีมงานได้ เข้าไปเยี่ยม     “พี่ประทีป...

อ่านรายละเอียด 

( รุ่น1 ปี64 ) วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 รับสมัคร อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า (อาสาปลูกป่า + สร้างบ้านให้นก)

( รุ่น 1  ปี 64 ) วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม  2564 รับสมัคร  อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า  ( อาสาปลูกป่า  + สร้างบ้านให้นก) แนวคิดในการจัด                          ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้จัดนำอาสาสมัครไปช่วยกันปลูกป่า ทำโป่งเทียม  ณ.หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว  ทางทีมงานได้ พูดคุยกับหัวหน้าหน่วยที่ดูแล ทราบว่าในพื้นที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี...

อ่านรายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 64 อาสาทำดี – ลุยโคลน – ปลูกป่าชายเลน รุ่น1 ปี64 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่  21 มีนาคม 64 อาสาทำดี  -  ลุยโคลน   -  ปลูกป่าชายเลน    รุ่น 1 ปี 64 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน  ณ.  ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม               หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น1 ปี64 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 64 รับอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลไทย

รุ่น 1 ปี 64 วันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม 64 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์...

อ่านรายละเอียด 

อาสาทำสมุดภาพระบายสีให้น้องๆ รร.ห่างไกล (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ส.3 เมษายน 2564

อาสาทำสมุดภาพระบายสีให้น้องๆ รร.ห่างไกล (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ส.3 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม สมุดภาพระบายสี ถือเป็นอุปกรณ์การเรียนที่เป็นที่ต้องการของรร.ห่างไกล...

อ่านรายละเอียด 

นอนรถไฟ ไปพัฒนา ร.ร.ริมทะเล สุราษฎร์ฯ 3-4 เมษา 64

รับสมัคร 🙋‍♂️🙋 คนอยากลุย !!! เกาะเสร็จ 😆 ช่วยค่ายอาสา สร้างพัฒนาโรงเรียนริมทะเล 🏝️ ร.ร.บ้านชายท่า สุราษฎร์ธานี...

อ่านรายละเอียด 

พัฒนา ร.ร.ให้เด็กพิการ 6 เมษา สุพรรณฯ

รับสมัครอาสา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ช่วยสร้าง ร.ร.ให้น้องผู้พิการ 😎 ที่หน่วยบริการหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 6 เมษา #วันหยุดจักรี . 💖 ช่วยชาวบ้าน - ทาสีอาคาร -...

อ่านรายละเอียด 

อาสามาฆะบูชา-แบ่งปันกางเกงผ้าอ้อมผู้สูงวัยและผู้ป่วย 26 กพ. Volunteer sharing supplies to support elderly and patients Feb.26, 21

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg. *For English...

อ่านรายละเอียด 

อาสามาฆะบูชา-แบ่งปันยาและเวชภัณฑ์ 26 กพ. Volunteer sharing and packing medical supplies Feb.26, 21

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg. *For English...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 27 ก.พ. 64 Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand February.27, 2021

ชั้น4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg. ** เนื่องจากสถานการณ์โควิด...

อ่านรายละเอียด