ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นางสาว ดวงใจ ไกยวงค์
ชื่อเล่น ดวง
อายุ 33 ปี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1341400092561
เบอร์ติดต่อ 0830560179
ที่อยู่ 89 หมู่ 8 บ้านยางน้อย
เหล่าบก, ม่วงสามสิบ 34140
Map It
จังหวัด อุบลราชธานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก ประชาชนในเขตตำบลเหล่าบก หมู่ 4 บ้านดอนไม้คูณ จำนวน 261 คน หมู่ 5 บ้านโนนชาติ จำนวน 553 คน และหมู่ 6 บ้านยูงน้อย จำนวน 256 คน
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 2,140 ชิ้น
จำนวนผู้รับหน้ากาก 1,070 คน
Entry ID 12549
Entry Date July 2, 2020