ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นาง บุญเกิด ดอกอินทร์
ชื่อเล่น เกิด
อายุ 48
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3341800320860
เบอร์ติดต่อ 0933272527
อีเมล keod2515@gmail.com
ที่อยู่ 99
ดุมใหญ่, ม่วงสามสิบ 34140
Map It
จังหวัด อุบลราชธานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก นักเรียน ครู
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 100
จำนวนผู้รับหน้ากาก 50
Entry ID 12550
Entry Date July 2, 2020