ชื่อผู้ขอรับหน้ากาก/ตัวแทนรับ นางสาว อาซีซะห์ กาซอ
ชื่อเล่น ซะห์
อายุ 36
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 2941000006130
เบอร์ติดต่อ 0811893853
อีเมล nit0711@hotmail.com
ที่อยู่ 34 ม.1
สะนอ, ยะรัง ปัตตานี
Map It
จังหวัด ปัตตานี
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน แนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
หน่วยงาน มูลนิธิชุมชนไท
กลุ่มคนที่ท่านจะนำหน้ากากไปแจก กลุ่มเยาวชน
จำนวนหน้ากากที่ขอรับ 100
จำนวนผู้รับหน้ากาก 100
Entry ID 12569
Entry Date July 6, 2020