ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
1. ใส่รายละเอียดกิจกรรม งานอาสาสมัคร 2. ตรวจสอบเนื้อหาให้ครบถ้วน 3. เพิ่มกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
โพสงานอาสาสมัคร
Login or register
ใส่รายละเอียดงานอาสาสมัครให้ครบถ้วน
กรุณาเลือกหมวดหมู่ก่อนกรอกข้อมูล
Enter event title.
ใส่ชื่อองค์กร, หน่วยงาน, กลุ่มอาสาสมัคร
ใส่สถานที่ทำกิจกรรม|ที่อยู่ : ระบุชื่อสถานที่ ตำบล อำเภอให้ครบถ้วน และคลิ๊ก Set address on map
After pressing "Set Address on Map" button above, you can also drag the pinpoint to locate the exact address on the map.
Note : Basic HTML tags are allowed
ใส่รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ใส่ตัวเลขเท่านั้น
ใส่จำนวนเงินเป็นตัวเลข เช่น : 500บาท
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
กรุณาใส่อีเมลล์
Enter facebook URL. eg. : http://facebook.com/myplace
ใส่ชื่อหรือ URL. ของเว็บไซต์ เช่น : www.mywebsite.com
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
ใส่ลักษณะงานที่ทำ (คั่นด้วยเครื่องหมาย , )
เช่น ปลูกป่า,งานฝีมือ,ปลูกปะการัง,สร้างบ้านดิน,ครูอาสา,ช่วยเหลือสัตว์
หรือดูได้ที่
พื้นที่งาน
Add images : (You can upload more than one images to create image gallery on detail page)
Upload Photo
Note : กรุณาตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ, ควรย่อขนาดไฟล์รูปเพื่อการอัพโหลดที่เร็วขึ้น

Note: You will be able to see a preview in the next page

ปฏิทินงานอาสาสมัคร

ความเห็นล่าสุด

  • อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP.2 by พบมิตร จิตอาสา

    ติดต่อที่ Id line : pobmitvolunteer หรือ Inbox ในแฟนเพจ พบมิตร จิตอาสาค่ะ

  • อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP.2 by ผกามาศ

    สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ รบกวนสอบถามวิธีการสมัครหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และกิจกรรมเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ์ by Jamesscb

    รายชื่อเยาวชนจิตอาสาที่ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โครงการ เยาวชนจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และรักษ์ศาสนสถาน โบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 1.) เด็กชายธนกฤต เบญจพิชัยเดช โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ 2.) เด็กชายกฤตกานต์ สาระบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ 3.) นางสาวกุลญาดา นิวัฒนากุล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 4.) นางสาวบุณฑริกา อินทร์ไธสง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 5.) นางสาวนารถชนก พิมสาน มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 6.) นางสาวพิมพกานต์ นันตะโรหิต มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 7.) นางสาวอภิสรา สุทธิบริหารกุล โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 8.) นายธนกร สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 9.) เด็กชายวศิน สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ *****************************************************