ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
1. ใส่รายละเอียดกิจกรรม งานอาสาสมัคร 2. ตรวจสอบเนื้อหาให้ครบถ้วน 3. เพิ่มกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
โพสงานอาสาสมัคร
Login or register
ใส่รายละเอียดงานอาสาสมัครให้ครบถ้วน
กรุณาเลือกหมวดหมู่ก่อนกรอกข้อมูล
Enter event title.
ใส่ชื่อองค์กร, หน่วยงาน, กลุ่มอาสาสมัคร
ใส่สถานที่ทำกิจกรรม|ที่อยู่ : ระบุชื่อสถานที่ ตำบล อำเภอให้ครบถ้วน และคลิ๊ก Set address on map
After pressing "Set Address on Map" button above, you can also drag the pinpoint to locate the exact address on the map.
Note : Basic HTML tags are allowed
ใส่รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ใส่ตัวเลขเท่านั้น
ใส่จำนวนเงินเป็นตัวเลข เช่น : 500บาท
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
กรุณาใส่อีเมลล์
Enter facebook URL. eg. : http://facebook.com/myplace
ใส่ชื่อหรือ URL. ของเว็บไซต์ เช่น : www.mywebsite.com
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
ใส่ลักษณะงานที่ทำ (คั่นด้วยเครื่องหมาย , )
เช่น ปลูกป่า,งานฝีมือ,ปลูกปะการัง,สร้างบ้านดิน,ครูอาสา,ช่วยเหลือสัตว์
หรือดูได้ที่
พื้นที่งาน
Add images : (You can upload more than one images to create image gallery on detail page)
Upload Photo
Note : กรุณาตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ, ควรย่อขนาดไฟล์รูปเพื่อการอัพโหลดที่เร็วขึ้น

Note: You will be able to see a preview in the next page

ปฏิทินงานอาสาสมัคร

ความเห็นล่าสุด

  • แพทย์อาสา ป่าละอูน้อย by ครูสุ อาสาแบกเป้เที่ยว

    ยังรับคะ สอบถามได้ที่เพจเลยคะ

  • โครงการ อาสาปันไออุ่นสู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ปี 2561 by ชมรม นรจ.อาสาพัฒนาชุมชน

    ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขกำหนดการการาจัดกิจกรรม “ ปันไออุ่นสู่ชุมชน ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ ” เนื่องด้วย เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับ ชมรมนักเรียนจ่าอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ชมรมคนวาดยิ้ม และเรือหลวงรัตนโกสินทร์ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ได้จัดกิจกรรม โครงการ “ ปันไออุ่นสู่ชุมชน ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ ” ประจำปี งป.๒๕๖๒ ณ ชนเผ่ากะเหรี่ยง หย่อมบ้านฟักทอง ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดช่วงเวลาเป็นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น อ้างตามคำสั่งภายในกองทัพเรือ ในช่วงดังกล่าว เป็นช่วงที่ข้าราชการที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยแพทย์ทหารเรือ ข้าราชการทหารเรือประจำเรือหลวง ต้องปฏิบัติภารกิจในช่วงดังกล่าวตามคำสั่งกองทัพเรือ ดังนั้น ทางเครือข่ายฯ ขอเลื่อนวันจัดกิจกรรม จาก ๒๑ - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ถึงที่ตั้ง กทม.และฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ ภายในเวลา ๒๓.๐๐ น.ของวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เพื่อให้คณะทำงานที่เป็นประกอบด้วยแพทย์ทหารเรือ ข้าราชการทหารเรือประจำเรือหลวง กลับที่ตั้งพร้อมปฏิบัติราชการในเช้าวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ทันเวลา ทั้งนี้กำหนดการช่วงเวลาในแต่ละวันยังคงเดิม เปลี่ยนเพียงวันที่จัดกิจกรรมเท่านั้น หากมีข้อขัดข้อง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประธานเครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท โทร.๐๘๔-๗๕๑-๔๕๕๘

  • แพทย์อาสา ป่าละอูน้อย by Nisapon

    คนสมัครเต็มยังค่ะและต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะ