โครงการหัวใจถ่ายภาพเปิดอบรมวิธีการจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆที่บกพร่องทางสายตาได้มีทักษะ มีความพร้อมและลดช่องว่างในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ลักษณะของการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสภาวะของผู้บกพร่องทางสายตา มีความเข้าใจเบื้องต้นในการดูแลและทำกิจกรรมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆและเรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ผ่านการใช้มือถือในการถ่ายรูป
เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 15 มิถุุนายน 2567 ลงทะเบียน 8:00-8:30 น. ระยะเวลาอบรม 8:30-16:00 น.

ปิดรับสมัครในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 น.
สถานที่อบรม: โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ แยกวัดตึก ถนนราชวิถึ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการอบรม (สุภาพสตรีกรุณาใส่กางเกงและเสื้อสุภาพเหมาะกับกิจกรรม)
การอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มได้จัดเตรียมอุปกรณ์และอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียน มาพร้อมตรงเวลาและเข้าร่วมให้ครบกำหนด

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: