ค่ายอาสาโรงเรียน จ.สตูล เกาะลังกาวี
โรงเรียนกลันหยงกลิง
▪️เพ๊นสือการเรียนรู้
▪️ทาสี สนามเด็กเล่น

กำหนดการ
▪️วันพุธที่3พ.ค2566
นัดพบกันที่ห้างเดอะซีซัน
19.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ
.เลือกทีนั้ง
19.30น.ล้อหมุน ออกเดินทาง
20.00น.แวะรับbigc พระราม2
▪️วันพฤหัส ที4พ.ค2565 วันหยุด ฉัตรมงคล
06.00น.แวะปั๊ม ทานอาหารเช้า
เดินทางไปโรงเรียน
11.00น.ถึงโรงเรียน ทำภารกิจ
16.00น.เสร็จภารกิจ
18.00น.เดินทางไปทานอาหาร
20.00น.กลับโรงเรียน พักผ่อนตามอัธยาศัย
▪️วันศุกร์ที่5พ.ค2565
06.00น.ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
07.00น.ออกเดินทางไปท่าเรือตำมะลัง แวะทานอาหารเช้า แวะถ่ายรูป
10.00น.ถึงท่าเรือ
11.30น.เรือออก
13.30น.ถึงเกาะลังกาวี
รถมารับ ไป ชมสถานทีจุดสำคัญ
17.00น.เข้าที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย
▪️วันเสาร์ที่6พ.ค2566
06.00น.ตื่นนอนทานอาหารเช้า
08.00น.รถมารับไปเดินทาง ไปสถานที่สำคัญ บนเกาะลังกาวี
16.00น.กลับทีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
▪️วันอาทิตย์ที่7พ.ค2566
06.00น.ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
ทานอาหารเช้า รถมาส่งที่ท่าเรือ
08.30น.เรือออก
10.30น.ถึงฝัง เดินทางกลับ กทม.
24.00น.ถึง กทม.โดยประมาณ

▪️ค่าสมัครท่านละ1980บาท
▪️โอนค่ากิจกรรมครั้งแรก980บาท
▪️ค่ารถไปกลับ 5คืน 4วัน
▪️ครั้งที่2ก่อนเดินทาง10วัน
▪️โอนก่อนได้เลือกทีนั้งก่อน
▪️โอนครั้งแรกแล้วไปไม่ได้ สามารถให้เพื่อนมาแทนได้ ไม่คืนค่ากิจกรรมทุกกรณี

▪️สิ่งทีต้องออกเอง

1.ค่าเรือฟอรี่ไปกลับ900บาท
2.ค่ารถบัส(หรือรถตู้)2วัน บนเกาะลังกาวี หารกันเฉลียแล้วตกแล้วคนละ450บาท
3.ค่าทีพัก ประมาณคืนละ350บาทต่อคน
4.ค่าอาหารทุกมื้อ
5.ค่าเรือ ไปกลับ โรงเรียน คนละ60บาท

#สงวนสิทธิ์เลือกที่ก่อนให้ผู้โอนครั้งแรกก่อน

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: