ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กฤษณ์อาสา

  • 2558
  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, คนชรา/ผู้ยากไร้, ช่วยเหลือสัตว์, สิ่งแวดล้อม, พัฒนาชุมชนและชนบท, การศึกษา/พัฒนาศักยภาพ, ศิลปวัฒนธรรม, ชีวิตและสุขภาพ, ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ, บริจาคเงิน สิ่งของ, ส่งเสริมวิชาชีพ, สันทนาการ/การท่องเที่ยว, ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว, บ้าน/ที่อยู่อาศัย, ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดยา
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, งานดูแลและสุขภาพ/สาธารณสุข, สันทนาการ/นันทนาการ, อาหารและโภชนาการ, เกษตรกรรม

ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน โรงเรียนกลางน้ำ เกาะปันหยี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โรงเรียนเกาะปันหยีตั้งอยู่ชุมชนกลางน้ำบนเกาะปันหยี สอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป6.มีนักเรียนจำนวน70กว่าคน ทางโรงเรียน ต้องการพัฒนาด้านทักษะการกีฬา เด็กนักเรียนชอบเล่นฟุตบอล และ วอลเลย์บอล แต่ยังขาดอุปกรณ์กีฬาต่างๆRead more

 

อาสา ทาสี เติมฝัน ซ่อมแซม สนามเด็กเล่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ ทาสี สนามเด็กเล่นเพื่อน้องๆเด็กชาวเขา ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูทับเบิก วัตถุประสงค์ เพื่อการบรูณะ ซ่อมแซม ทาสี สนามเด็กเล่นใหม่Read more

 

อาสา ร่วมใจ ปลูกป่า พญาเสือโคร่ง เพื่อชุมชน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“ภูป่าเปาะ ภูเขาไฟฟูจิเมืองเลย” แห่งนี้ได้รับการพัฒนาและดูแลโดยชาวบ้านและกรรมการหมู่บ้านผาหวาย ต.ปวนพุ ซึ่งแต่ก่อนนั้นถูกบุกรุกขึ้นไปทำไร่ ทำสวน จึงเหลือสภาพป่า ไม่มากเหมือนแต่ก่อน ต่อมาชาวบ้านและกรรมการหมู่บ้านผาหวายRead more

 

อาสาทำบ้านหอย สร้างบ้านปลา สานฝันทะเลงาม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาตัวเล็กๆและสัตว์ตัวน้อยๆทางทะเล และการทำบ้านหอยเพื่อให้ได้เป็นแหล่งที่อาศัยของหอยต่างๆด้วย และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมาอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลให้สวยงามต่อไป ภารกิจอาสา 1.การทำบ้านหอย จากปูนซีเมนต์ 2.การสร้างบ้านปลา (ซังเชือก)Read more

 

อาสา ทาสี สนามการเรียนรู้ น้องๆขอมา รร.วัดบางเป้ง บางแสน

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วัตถุประสงค์ จากการได้ไปเลี้ยงอาหารน้องๆและแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน วัดบางเป้ง ทางโรงเรียนได้มีสนามเด็กเล่นBBLอยู่หน้าอาคารเรียนแต่ด้วยจากสีได้เก่ามากและชำรุดมาก ทำให้การเรียนรู้ไม่สามารถพัฒนาทักษะได้ดีจากการได้พูดคุยกับทางท่าน ผ.อ โรงเรียนเรียนจึงอยากให้มีการบรูณะซ่อมแซมสนามBBLใหม่เพื่อให้เด็กๆ อนุบาล-ป6.จำนวน160คนได้มีทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ภารกิจอาสาRead more

 

ค่ายอาสา พัฒนาความสุข เพื่อน้องๆ รร.บนดอยหลวงเชียงดาว

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ ทาสี อาคารเรียนที่เห็นในรูปมีหลังเดียวในการสอนหนังสือแห่งนี้และ บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียนต่างๆ และทำมุมห้องสมุดในอาคารเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงRead more

 

ค่ายอาสา พัฒนาความสุข แบ่งปัน น้องๆ รร.ดอยหลวงเชียงดาว

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ ทาสี อาคารเรียนที่เห็นในรูปมีหลังเดียวในการสอนหนังสือแห่งนี้และ บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียนต่างๆ และทำมุมห้องสมุดในอาคารเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงRead more

 

อาสา ทำดี ทาสี หอระฆัง วัดเกาะเสม็ด

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จากการตั้งใจจะไปปลูกต้นดาวเรืองและทำความสะอาดถวายวัด แต่ทางเจ้าอาวาส ขอมาให้มาช่วยทาสี (หอระฆังให้หน่อย เนื่องจากสีเก่ามาก จึงอยากชวนอาสาร่วมกัน บรูณะหอระฆัง ในการทาสีใหม่ กดติดตามได้ที่นีก่อน(กฤษณ์อาสา) https://www.facebook.com/kritAsa/Read more

 

อาสา นั้งรถไฟ ซิ่งตุ๊กๆ ทำดี รอบเกาะอยุธยา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รายละเอียด โครงการ๑วันร่วมทำความดีรอบเกาะอยุธยา และเรียนรู้ประวัติศาตร์และพระพุทธศาสนา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และวิถีชุมชนต่างๆและนั้งรถตุ๊กๆทำความดีและชมวิถีชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ภารกิจอาสา 1.เยี่ยมพระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธ พร้อมนำปัจจัย นมกล่องRead more

 

ค่ายอาสา สร้างสนามเด็กเล่น พัฒนาโรงเรียนชนบท

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ค่ายอาสา สร้างสนามเด็กเล่น พัฒนาโรงเรียนชนบทโครงการ อาสาคนพันธุ์ดี สร้างสนามเด็กเล่น รร.ชนบท #โรงเรียนบ้านแดนพนา# ต.ไชยพัฒนา อ.ปัวRead more

 

อาสา ช่วยเหลือ น้องหมา-แมวจร วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ.บ้านนางฟ้าของสัตว์จร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

บ้านนางฟ้าของสัตว์จรตั้งอยู่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นสถานที่สงเคราะห์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกรมปศุสัตว์และดูแลหมา-แมวจำนวน1700ต้ว แบ่งเป็นแมว350ตัว น้องหมาประมาณ1400ตัว และสัตว์อื่นๆอีกจำนวนมากเพื่อรอการช่วยเหลือ ทั้งด้านสุขภาพ และอาหารRead more

 

อาสานั้งรถไฟ ปั่นจักรยาน ทำบุญ รอบเกาะอยุธยา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรม ทำบุญ ทำดี รอบเกาะอยุธยา 1.ปล่อยพันธุ์ปลา 2.ให้อาหารปลา 3.เก็บใบไม้ ทำความสะอาดวัด 4.ไห้วพระRead more

 

อาสาปลูกต้นไม้กั้นแนวตลิ่งริมแม่น้ำสังขลบุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รายละเอียด #ประวัติหมู่บ้านกองม่องทะ#เป็นหมู่แห่งหนึ่งในอ.สังขลบุรีเป็นหมูบ้านทีดำเนินวิธีชีวิติทีเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง สำหรับการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติยังไม่ค่อยมีคนรู้จักกันมากเท่าไร และมีแหล่งท่องเทียวคือ ล่องแก่งห่วงยาง ล่องแพไม้ไผ่ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำรันตีทีเป็นหัวใจสำคัญของคนที่นี ทีต้องไว้ใช้Read more

 

อาสาพาน้องหมาจร เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

#รายละเอียดและวัตถุประสงค์# การออกกำลังการเป็นสิ่งสำคัญกับน้องหมาทุกช่วงทุกวัยและทุกสายพันธุ์ เพราะเมื่อน้องหมาได้ออกกำลังกายแล้วสุภาพก็จะดีขึ้นและแข็งแรง และช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ดี โดยเฉพาะโรคอ้วนหรือสภาวะน้ำหนักตัวเกินได้ง่าย “สำหรับกิจกรรมนี้ครั้งนีเนื่องด้วยทางศูนย์มีเนื้อทีจำกัดในการออกกำลังกาย ของน้องหมาและเป็นการเปลียนบรรยากาศในการออกกำลังกายนอกศูนย์จึงเป็นทีมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี #หมายกำหนดการและสถานทีทำกิจกรรม# *วัดเขาชีจรรย์Read more

 

รับสมัครอาสา แจกยาดม ลูกอม รับขยะ ไหว้พระ เขาคิชกุฎ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 

อาสาแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องเด็กออทิสติก กิจกรรมบำบัด

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วัตถุประสงค์ โครงการอาสาทำกิจกรรมบำบัดให้น้องๆเด็กออทิสติก เป็นกลุ่มน้องๆจากสถานเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ต. อ่างศิลา อ. เมือง จ. ชลบุรีRead more

 

ค่ายอาสาสร้างสุขไม่ไกลกรุง บ้านเด็กกำพร้าพัทยา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เราคือกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชล และเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของชาวชุมชลนั้นๆ #บ้านเด็กกำพร้าจริงใจพัทยา# เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ3ขวบ-16ปี มีทั้งเด็กชายและเด็กหญิง รวมกันประมาณ150คนซึ่งอาศัยอยู่ที่นี้กันทั้งหมด บางครั้งก็มีผู้ใหญ่ใจดีไปเลี้ยงอาหารกลางวันและทำกิจกรรมต่างๆRead more

 

อาสาเมล็ดพันธุ์ความดี เพาะพันธุ์ปัญญา เรียนรู้วิธีคนชนบท

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เราคือกลุ่มอาสาสมัครที่รวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และชุมชุลไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นและเรียนรู้ วิธีชุมชล วิธีชนบท วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชุมนั้นๆ #บ้านนาต้นจั่น เป็นตำบลเล็กๆRead more

 

อาสาพาน้องหมา เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

****วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม***** เพื่อการช่วยเหลือด้านสุภาพสัตว์เลี้ยงจรจัดให้มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นและยังประชาสัมพันธ์ในการหาบ้านใหม่ให้น้องหมา ******การออกกำลังกายมีความสำคัญกับน้องหมาทุกช่วงทุกวัยและทุกสายพันธุ์ เพราะเมื่อน้องหมาได้ออกกำลังแล้วสุขภาพร่างกายของหมาก็จะแข็งแรง และช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโรคต่างๆ ได้โดยเฉาะโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกิน********** ******ลักษณะกิจกรรม******* 1.ทำความสะอาดโรงเรือนน้องหมา 2.ดูแลด้านสุภาพน้องหมาRead more

 

อาสาร่วมใจ ปลูกป่าพญาเสือโคร่ง เพื่อชุมชน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“ภูป่าเปาะ ภูเขาไฟฟูจิเมืองเลย” แห่งนี้ได้รับการพัฒนาและดูแลโดยชาวบ้านและกรรมการหมู่บ้านผาหวาย ต.ปวนพุ ซึ่งแต่ก่อนนั้นถูกบุกรุกขึ้นไปทำไร่ ทำสวน จึงเหลือสภาพป่า ไม่มากเหมือนแต่ก่อน ต่อมาชาวบ้านและกรรมการหมู่บ้านผาหวายRead more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด