เข้าร่วมค่ายเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชุมชน และกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ
ณ เกาะสุกร ตำบลเกาะสกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
15-28 ธันวาคม 2566

กิจกรรม
1. เกี่ยวข้าวรวมกับชาวบ้าน
2. เก็บแตงโม
3. กิจกรรมกับเด็ก
4. กิจกรรมเรียนรู้วิถีประมง ศิลปะ

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: