ค่ายเกี่่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เข้าร่วมค่ายเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชุมชน และกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ ณ เกาะสุกร ตำบลเกาะสกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังRead more