ทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นส่วนช่วยเสริมจิตใจระหว่างผู้ให้และผู้รับให้มีความรู้สึกดี คิดในแง่ที่ดีต่อโลกของเรา